Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

...a zároveň milé rozlúčenie s týmto školským rokom sa konalo 26. júna 2014 v areáli divadla SĽUKu v Rusovciach za prítomnosti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, ktorú viedol a s pozdravom k pracovníkom školy vystúpil Ing. Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK. Pracovníci školy dostali pekný darček v podobe umeleckého programu SĽUKu „Tanec medzi črepinami“.

24.6.2014, keď väčšina žiakov absolvovala školské výlety a exkurzie, sa na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave konal ďalší ročník súťaže vo varení Kórejských jedál – CHUŤ KÓREI 2014, ktorú organizuje veľvyslanectvo Kórejskej republiky.

Milan Ftáčnik – primátor Bratislavy odovzdal dňa 24. júna 2014 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca Čestné uznanie Patrícii Šišolákovej za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta SR Bratislavy a Čestné uznanie Ing. Márii Mydlovej, riaditeľke Obchodnej akadémie, Račianska 107, Bratislava za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu.

Študenti Gymnázia A. Einsteina, ktorí sa stali víťazmi celoslovenského kola Olympiády v ruskom jazyku, reprezentovali začiatkom júna svoju školu i celé Slovensko na Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku v Moskve.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave v tomto roku už po desiatykrát ocenila úspešných žiakov stredných škôl zo Slovenska a Česka za najkrajšie výtvarné práce s protidrogovou tematikou.

Že sú ekonómovia zruční v účtovníctve, bankovníctve a iných ekonomických predmetoch je samozrejmé. Ale sú zruční aj v manuálnych činnostiach?

Spojená škola, Tokajícka 24, je zapojená do multilaterálneho medzinárodného projektu Comenius - partnerstvá, na ktorom participuje 10 krajín Európy. Názov projektu je Healthy learning healthy future.

Tak ako minulý rok, aj tento rok boli v zbieraní dobrovoľných príspevkov najúspešnejší študenti Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave.

Študenti Gymnázia v Malackách uspeli vo vedomostnej súťaži Mladý Európan 2014.

1.miesto v národnej súťaži eTwinningových projektov v kategórii SŠ získala Ing. Kamila Bažíková z Obchodnej akadémie Račianska 107 v Bratislave za projekt Auf der Suche nach einer idealen Welt.