Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia telocvične - výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia k telocvični

Názov predmetu zákazky: Vypracovanie revíznej správy, projektovej dokumentácie, miestneho prevádzkového predpisu a úradnej skúšky transformačnej stanice TS 0005-008 Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

-názov predmetu zákazky: odborná štátna skúška 3 expanzných tlakových nádob s membránou OTTOMAT v plynovej kotolni

názov predmetu zákazky: výber mobilného operátora pre účastnícky program a ponuku služieb

Názov predmetu zákazky: Vysokokapacitné pripojenie internetu

Názov predmetu zákazky: Revízia elektrických obvodov

Oprava dvornej časti oporného múru/ Palisády 38, 811 06 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Nákup knižničných regálov do priestorov novej pobočky Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Vec: "SOŠ technická Vranovská 4 v Bratislave, vyhlasuje súťaž na výmenu drevených okien - za plastové, v dvoch triedach, dvoch kabinetoch, prechod na ihrisko a v dvoch sociálnych zariadeniach v objektoch školy.

Predmet zákazky: Výmena 2 kusov profi plynových varných dosiek za profi indukčné