Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 11. apríla 2013 sa žiaci Strednej odbornej školy podnikania na Strečnianskej ulici v Bratislave zúčastnili Krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti.

V marci SOŠ Pruské organizovala 1. ročník celoslovenskej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetín pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov. 20 študentov zo 6 škôl súťažilo v 3 súťažných témach: Jarná kytička, Vypichovaná veľkonočná dekorácia stola, Jarný venček na dvere vo vidieckom štýle. Porota hodnotila technické spracovanie a umelecký dojem.

Študenti SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove sa už tradične zúčastnili 24. ročníka medzinárodnej súťaže mladých floristov Savaria Floriadae v maďarskom meste Szombathely pod vedením učiteľky praktického vyučovania Bc. Beáty Nagyovej.

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského kraja, organizuje už XI. ročník medzinárodnej súťaže rybárskych škôl. Súťaž sa uskutoční od stredy 17. do piatka 19. apríla v areáli školy.

 Príprava gastronomických špecialít z poľovníckej, rybárskej, prešporskej či ázijskej kuchyne, prestieranie ale aj podávanie jedál je obsahom praktickej maturity študentov SOŠ Farského 9. Tieto „skúšky dospelosti“ budú žiaci študijného odboru kuchár - čašník skladať v utorok a vo štvrtok od 12:30 v budove školy.

Viete čo majú spoločné režisér Vladimír Štefuca, bývalý bratislavský primátor Peter Kresánek, tréner hokejovej reprezentácie Ľubomír Pokovič, herci Andy Kraus, Richard Stanke, Miroslav Noga, Marek Ťapák, hudobníci Martin Ďurinda, Andrej Šeban, Pavol a Peter Dubčekovci či europoslanci Sergej Kozlík a Monika Flašíková Beňová? Všetci sú absolventi Gymnázia na Vazovovej ulici – dnes už Gymnázium Jána Papánka, ktorá je v pôsobnosti Bratislavskej župy. Škola si v tomto roku pripomína už 55. výročie svojho založenia. Gymnázium J. Papánka v súčasnosti navštevuje 551 žiakov.

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji je od roku 2003 zaradená do sieti pridružených škôl UNESCO. Škola sa totiž pravidelne zúčastňuje na riešení projektov vypísaných touto medzinárodnou organizáciou. V tomto roku bol projekt zameraný na posilnenie spolupráce národov žijúcich popri toku rieky Dunaj. Projekt sa nazýva „The Blue Danube River Project“ „Projekt na modrom Dunaji“. Konkrétne je práca jednotlivých účastníkov zameraná na niektorý dunajský most vo svojom regióne.

 V dňoch 12.03. a 13.03. 2013, v čase písomných maturitných skúšok, sa v Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre stretla skupina seniorov, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať na PC, prípadne si zdokonaliť už nadobudnuté poznatky.

Dňa 12. apríla 2013 bude realizovať Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava v čase od 10.00 – 14.00 hod. pilotnú aktivitu „Deň zdravia seniorov“, ktorá je určená petržalským seniorom z denných centier so zameraním na prevenciu zdravia.

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji vás srdečne pozýva na XI. ročník medzinárodnej súťaže rybárskych škôl v dňoch 17. – 19. 4. 2013.