Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Výmena drevených okien v dvoch triedach, dvoch kabinetoch a dvoch sociálnych zariadeniach v objekte školy / Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Dodanie a montáž aktívneho bleskozvodu – PULSAR / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie vykonania deratizácie a dezinsekcie

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia telocvične - výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia k telocvični

Detekcia úniku plynu na kotloch zn. Buderus v plynovej kotolni zariadenia / Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ Hlavná 13, 900 31 Stupava

Oprava dažďových žľabov a zvodov / Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava

Názov predmetu zákazky: Odborné prehliadky a opravy výťahov v zmysle platných predpisov

Oprava ochranného zabezpečovacieho systému / ŠUV Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

"Vyčistenie povaly od vtáčieho trusu, deratizácia"

Názov predmetu zákazky – „Kancelárske potreby”