Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava prepadnutej podlahy a výmena splaškovej kanalizácie v pavilóne „A“ v objekte SOŠ pedagogickej na Bullovej ul. v Bratislave

Asistent výživy AV – nákup a doprava učebných pomôcok

Asistent výživy AV – Nákup, doprava a montáž zariadenia a vybavenia učebne AV

Asistent výživy AV – Prípravné stavebné úpravy

„Rekonštrukcia šatní pri telocvični (ženy a muži)“/ Gymnázium Pezinok, Senecká 2, 902 01 Pezinok

Oprava sociálneho zariadenia – muži / Jazyková škola, Palisády 38, 811 06 Bratislava

Názov predmetu zákazky : Oprava systémových porúch - špalety pri plastových oknách

Názov predmetu zákazky : Rekonštrukcia školského rozhlasu

Názov predmetu zákazky : Rekonštrukcia osvetlenia školského dvoru

Názov predmetu zákazky : Maľovanie interiéru školy