Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Študenti Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave 18. januára 2019 získali najvyššie ocenenie Grand Prix na medzinárodnej súťaži v Moskve „Dobro bez hraníc“ a zároveň boli ocenení samosprávou Juhozápadného regiónu Moskvy za aktívny postoj k životu a efektívnu činnosť pri riešení hlavných úloh dobrovoľníctva. Cieľom súťaže bolo vypracovať projekt zameraný na riešenie pomoci ľuďom. Porota hodnotila nielen tvorivosť, ale aj štruktúru, obsah a prezentáciu ich práce.

Deň otvorených dverí na Strednej športovej škole, Ostredková 10, Bratislava, sa uskutoční v utorok 29. januára 2019 od 8.30 – 12.00 hod v budove školy a telocvični.

 Pokračuje séria dní otvorených dverí. Už o týždeň vo štvrtok, 24. januára 2019 od 9:00 do 17:30 hod. môžete navštíviť Deň otvorených dverí na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva na Sklenárovej 7 v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

8. februára 2019 od 9.00 h do 15.00 h sa uskutoční na našej SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1 v Bratislave DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý je určený pre žiakov deviatych ročníkov a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy.

Gymnázium Alberta Einsteina organizuje 15. februára 2019 v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry krajské kolo súťaže Ruské slovo. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú: https://cloud5.edupage.org/cloud/Krajske_kolo_sutaze__Ruske_slovo.pdf?z%3AEOoc7VeNX%

Študenti Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave sa úspešne umiestnili v kategórii „иностранный язык“ na Medzinárodnej olympiáde mládeže 2018-19, organizovanou VŠE v Moskve. Získali diplomy „Первой степени“ – Mária Uhráková, а „Третьей степени“ – Anabela Rusnáková, Hana Mikulcová a Oliver Mana. Ocenení študenti majú možnosť využiť bezplatné štúdium na VŠE v Moskve.

Gymnázium Alberta Einsteina organizuje 15. februára 2019 v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry krajské kolo súťaže Ruské slovo. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú https://cloud5.edupage.org/cloud/Krajske_kolo_sutaze__Ruske_slovo.pdf?z%3AEOoc7VeNX%2B9QszF6FFUryNBD9l33AoQr8oQMO26WLmc6TJWaS26fldAULlUwu3UH.

Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava realizovala v školských rokoch 2017/18 a 2018/19 projekt Európska kvalita našej školy. Škola získala grant na mobilitu pedagogických pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Mobility sa celkovo zúčastnilo 7 pedagogických zamestnancov (1 člen vedenia školy a 6 učiteľov).

Na jednom z našich župných gymnázií, na Gamči (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava), už aj dnes študujú študentky a študenti nielen z centra Bratislavy ale aj z okolitých obcí Bratislavskej župy. Preto ak vás baví matematika a ste v piatom resp. deviatom ročníku základnej školy, vyskúšajte si podať prihlášku aj na Gamču!