Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

VOĽNÉ MIESTA V ŠKOLSKÝCH INTERNÁTOCH PRE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL aktualizácia k 20.11.2018

srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2018 na tunajšej škole v čase 10.00 - 14.00 h.

Dňa 06. 12. 2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada DOD. „Návšteva vyučovacieho procesu a tvorivých zručností na SOŠ HSaO“

Desať študentov bolo po prvýkrát v histórii Slovenska dňa 8. 11. 2018 v starej budove SNR slávnostne ocenených zlatými medailami, až šiesti z nich sú žiakmi Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia. Po úspechu žiakov uvedenej školy na Olympiáde metropol, kde úspešne reprezentovali hlavné mesto i Bratislavský samosprávny kraj, ide o ďalší skvelý úspech žiakov tejto školy.

 Posledný deň pred jesennými prázdninami si žiaci Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave pripomenuli 100. výročie založenia 1. ČSR.

Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium, rodičov a širokú verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2018 (streda) v čase od 10.00 h do 17.00 h.

Francúzsky inštitút na Slovensku spoločne s francúzskou Misiou k storočnici I. svetovej vojny a MŠ SR pridelili vzdelávacej inštitúcii Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky označenie Storočnica „Centenaire" v súvislosti so zapojením sa do projektu.

 Obchodná akadémia Račianska 107 bola úspešná pri získaní financovania z programu ERASMUS+. Podobnú možnosť ako vysokoškoláci, aj keď v časovo menšom rozsahu, majú aj žiaci stredných škôl v rámci programu Erasmus+.

 Aj tento rok si v Obchodnej akadémii na Račianskej 107 opäť pripomenuli Svetový deň výživy akciou nazvanou Deň s jablkom, ktorá sa konala v stredu 17.10.2018.

Pozývame záujemcov o štúdium, ich rodičov a výchovných poradcov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v utorok 06. 11. 2018 od 10.00 do 18.00 h za aktívnej účasti zamestnávateľov, ktorí budú prezentovať možnosť vstupu do systému duálneho vzdelávania a možnosti firemného vzdelávania. Tešia sa na vás žiaci, učitelia a vedenie školy