Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok realizuje medzinárodný projekt EUFACINET, ktorý kladie dôraz na facilitáciu nových vzdelávacích postupov za účelom vytvorenia kultúry celoživotného vzdelávania v malých a stredných podnikoch z oblasti priemyslu, obchodu, turizmu či zo sociálnej oblasti. EUFACINET inicioval a podporuje vznik európskej siete facilitátorov pracujúcich prostredníctvom odbornej komunity (Community of Practice – CoP).

Dňa 18. septembra t.r. 2009 sa v budove arcibiskupského paláca Marianum v Trnave od 10:00 hod. uskutoční výročné podujatie pod názvom "Spoločné perspektívy pre obce a regióny" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 .

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti organizujú dňa 2. septembra t.r. o 10.00 hod. informačný deň venovaný 2. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informačný deň sa uskutoční v sídle BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave v Rokovacej sále na prízemí.

Od utorka 21. júla t. r. je vo vestibule auly Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke inštalovaná výstava, ktorá poukazuje na hlavné míľniky v oblasti chémie. Zároveň je venovaná 80. výročiu založenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. Výstava potrvá do 27. augusta t. r. Koná sa aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý spolupracuje so SAV a realizáciu výstavy aj finančne podporil.

Aktuálne termíny na predkladanie projektov (4. a 5. výzva na predkladanie projektov) sú stanovené nasledovne: 8. október 2009 a 10. február 2010.

Pôvodný termín semináru, ktorý bol stanovený na 17. júla t.r., presunuli organizátori (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Puskás Tivadar Közalapítvány a RPIC Komárno) na september.

Zmena klímy môže byť pre spoločnosť i prospešná. Vyplýva to zo záverov úvodného stretnutia k projektu Regioclima, ktoré sa uskutočnilo 30. júna t.r. na pôde BSK. BSK je jedným z partnerov medzinárodného projektu Regioclima, do ktorého sa zapojil ako jediný slovenský región v rámci projektu Interreg IVC.

Bratislavský samosprávny kraj, konkrétne pracovisko, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SO/RO) pre Operačný program Bratislavský kraj (OP BK), bol dnes cieľom návštevy ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR Igora Štefanova u predsedu BSK Vladimíra Bajana.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 Vám oznamuje, že v súvislosti s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj organizuje dňa 28.5.2009 v Bratislave, v hoteli Devín, informačnú akciu s názvom "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj".

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 sa týkajú najmä: