Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – „Čistiace, hygienické a dezinfekčné prípravky” .

„Oprava dvornej časti oporného múru/ Palisády 38, 811 06 Bratislava“

Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní + služby

Súťaž o najlepšie odrody vín – odborná a verejná degustácia technicko organizačné zabezpečenie podujatia

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia telocvične - výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia k telocvični

Oprava objektovej kanalizácie / Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Názov predmetu zákazky: Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – drobné stavebné práce

Oprava vonkajších schodísk nad strojovňami/ SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava

Názov predmetu zákazky: vymaľovanie tried 4.ročníkov - č. tr. 202,111, 213,109

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia telocvične - výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia k telocvični