Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

V sobotu, 14. decembra 2013 sme sa zúčastnili druhého ročníka Župnej zabíjačky. Podujatie organizoval Bratislavský samosprávny kraj vo Farmárskej tržnici so zámerom prezentácie stredných škôl a ich výrobkov širokej verejnosti.

Žiaci základnej školy si vyskúšali pekárske remeslo

Na 16. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave získala cvičná firma NETEL, s. r. o. z Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave cenu Nadácie na podporu odborného vzde-lávania a prípravy za úspešné reprezentovanie na veľtrhu.

Novodobá história školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa začala písať v roku 1953, keď vznikla jedenásťročná stredná škola so sídlom v Pezinku, neskôr premenovaná na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a potom na gymnázium.

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji na 22. ročníku celoslovenského podujatia žiakov základných a stredných škôl JUVYR 2013 obsadila v súťaži o Najkreatívnejšie tvorivé pracovisko I. miesto.

Vo štvrtok 28.11.2013 sa v Bowlingovom národnom centre na Turbínovej ulici konalo záverečné kolo Bowlingovej ligy mládeže 2013, ktoré usporiadal Slovenský bowlingový zväz v spolupráci s BSK.

V rámci európskeho programu Celoživotného vzdelávania Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča opäť splnila náročné kritériá a po úspešnom výbere sme mali možnosť už tradične absolvovať odbornú stáž v Českých Budejoviciach – v rámci mobilitného projektu Leonardo da Vinci.

Obchodná akadémia na Nevädzovej ul. č. 3 v Bratislave podpísala dohodu o spolupráci so strednou školou v Nemecku - Berufskolleg der Stadt Bottrop.

Dňa 28. novembra 2013 sa konal v našej škole už 16. ročník Dňa drogovej prevencie.

Aktivity Gymnázia na Grosslingovej ulici