Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava je usporiadateľom medzinárodnej súťaže EMI 2014 kombinovaných družstiev žiakov z odborov elektromechanik, murár, inštalatér. Bude sa konať v dňoch 9. a 10. apríla 2014 . Prácou na spoločnej úlohe musia žiaci dokázať nielen svoje zručnosti, ale aj schopnosť spolupracovať a pochopiť technologické možnosti a potreby kolegov z iného odboru, tak ako to vyžaduje reálna prax. Materiálnu a odbornú pomoc pri organizácii súťaže poskytli spoločnosti Alcaplast Břeclav a Rigips Bratislava.

Viac ako tisíc návštevníkov navštívilo marcové podujatia a Týždeň slovenských knižníc v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.

12 ročník „Moravský pohár 2014“ , súťaž zručnosti žiakov stredných odborných škôl s medzinárodnou účasťou sa tento rok konal v dňoch 25.3.-27.3.2014 v Strednej škole potravinárskej, obchodu a služieb na Charbulovej ulici v Brne.

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

Z poverenia MŠVVaŠ SR organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 11. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl.

Hotelová akadémia na Mikovíniho 1 v Bratislave usporiadala 8. ročník súťaže v príprave kávy a kávových nápojov COFFEE CUP 2014. Odbornou organizátorkou súťaže bola Mgr. Iveta Menyhartová z HA, Mikovíniho v Bratislave. Odborným garantom súťaže bol Stanislav Cibuľa - majster a vicemajster Slovenska v príprave kávy a latte.

Bratislavské športové haly „Mladosť“ a „Elán“ boli v dňoch 11. a 12.marca 2014 dejiskom školských majstrovstiev Slovenska vo futsale žiakov stredných škôl, ktoré organizovala Obchodná akadémia na Dudovej 4 z poverenia Slovenskej asociácie športu na školách.

Žiačka gymnázia v Malackách Veronika Radičová získala 1. miesto na medzinárodnej rečníckej súťaži v nemeckom jazyku tzv. Rednerwettbewerb.