Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: Zhotovenie nového rozvodu plynu pre kuchynské spotrebiče za zabezpečenie tlakovej skúšky a revíznej správy

názov predmetu zákazky:dodávka a montáž 4ks plastových vstupných dverí na útvary zariadenia

Názov zákazky: Technické vybavenie pre potreby projektu „ Kultúrno kreatívne oživenie tradícií“ Heritage SK-AT

Názov zákazky : obedy pre 188 osôb v dňoch 14.3.2018, 15.3.2018 a 16.3.2018 pre podujatie Stretnutie s malou Táliou v Senci.

Názov zákazky : ubytovanie s raňajkami a večerou pre 28 osôb v dňoch 14.3.2018 a 15.3.2018 pre podujatie Stretnutie s malou Táliou v Senci.

Názov zákazky: autobusová doprava pre 140 osôb v dňoch 14.3.2018, 15.3.2018 a 16.3.2018 pre podujatie Stretnutie s malou Táliou v Senci.

Názov predmetu zákazky: Výmena 5 ks okien + maľovky v zborovni a serverovni budovy školy. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená od 12.3.2018 do 16.3.2018

názov predmetu zákazky: demontáž havarijného horáka-dodávka a montáž nového horáka v prevádzke práčovňa zariadenia

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia školského internátu

Odstránenie závad po profylaktickej prehliadke technologických zariadení kotolne a strojovne / ŠUV Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava