Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Študenti Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave Patrik Belis, Benjamín Ganobjak, Roman Meký a Erik Schwarz pod taktovkou majsterky odborného výcviku Valérie Pluhárovej reprezentovali 2. – 9. marca 2014 školu účasťou v 5. ročníku medzinárodného projektu „Saperi e Sapori in cattedra“ vo Florencii.

Technické a vzdelávacie konzorcium pri VŠTE je združenie stredných škôl technického zamerania na medzinárodnej úrovni. Cieľom konzorcia je podporovať technické vzdelávanie a vzájomné prepojenie medzi jednotlivými stupňami vzdelávacích sústav.

Firma Agrofox Ing. Andrea Líšková v spolupráci s Bahco Slovakia zorganizovala jubilejný 15. ročník celoslovenskej súťaže v reze viniča o "Zlaté nožnice".

Dňa 7.3.2014 sa konal turnaj chlapcov vo volejbale stredných škôl obvodu Pezinok na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre.

Nestor slovenského ovocinárstva, výskumník, dlhoročný vysokoškolský pedagóg, vzácny človek aktívne vo svojich 81 rokoch vďačne rozdáva svoje bohaté teoretické a najmä praktické vedomosti všetkým, ktorí majú chuť a vôľu pracovať v oblasti záhradkárskeho ovocinárstva pre svoje zdravie a zdravie svojej rodiny.

Dňa 20. 02. 2014 už druhýkrát HA, Mikovíniho 1, Bratislava otvorila dvere svojej „Živej knižnice“. V živej knižnici čitatelia našli živé knihy, čiže ľudí, ktorí sú zaujímaví svojou prácou, osobným životom alebo svojimi záujmami. So živými knihami mohli čitatelia viesť osobný dialóg v rámci pravidiel efektívnej a empatickej komunikácie.

V mesiaci február 2014 sa SOŠ, Svätoplukova 2 v Bratislave zúčastnila so žiakmi výstavy Interbeauty 2014 v bratislavskej Inchebe.

Dňa 7. 3. 2014 sa na Obchodnej akadémii Nevädzová 3 v Bratislave uskutoční pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov Deň otvorených dverí.

V rámci projektu Comenius multilaterálne školské partnerstvá pod názvom „Research in school“ sa žiaci a učitelia Gymnázia v Malackách v dňoch 6. 2.—11. 2. 2014 zúčastnili 4. projektového stretnutia na partnerskej škole Gl. Hasseris School v dánskom AAlborgu.

Stalo sa už tradíciou, že sa naša škola – SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava v spolupráci so Slovenským červeným krížom už po 13-ty krát zapojila do krásneho projektu „ Valentínska kvapka krvi“.