Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava ochranného zabezpečovacieho systému / ŠUV Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

názov predmetu zákazky: oprava kúpeľní na dvoch oddeleniach zariadenia

Názov predmetu zákazky: Výroba a montáž nábytku do dvoch kancelárií ekonomického oddelenia

Názov predmetu zákazky – „Maliarske a natieračské práce“.

Názov predmetu zákazky – „Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina“.

„Stavebné práce/ výmena okien/ Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec“

Nnázov predmetu zákazky: dodávka tabletovej soli v 25 kg baleniach do úpravni vody v plynovej kotolni DSS a ZpS Kaštieľ Stupava

Názov predmetu zákazky – Naloženie a odvoz vyradených strojových zariadení do zberných surovín - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Vypratanie vyradených strojových zariadení z dielní - premiestnenie ťažkých bremien - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Bezpečnostné systémové vložky, systémové kľúče s generálnym kľúčom pre školský internát - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava