Blindfriendly Pondelok 23. 4. 2018 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Pre alarmujúci zdravotný stav stredoškolákov pripravuje Bratislavský kraj zmenu a skvalitnenie stravovania v školských jedálňach, na školách vo svojej pôsobnosti organizuje športové aktivity, podporuje školské krúžky a prostredníctvom súťaží motivuje žiakov k športu. Zdravie stredoškolákov BSK mapuje v rámci projektu Rešpekt pre zdravie už rok.

Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí dňa 19. novembra 2012 (pondelok) - v čase od 8.00 h do 16.00 hod. v priestoroch školy na Kadnárovej ulici č. 7.

 Mladí bádatelia Gymnázia v Malackách boli úspešní na celoštátnej súťažnej prehliadke bádateľských projektov SCIENTIA PRO FUTURO 2012.

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre pozýva na Deň otvorených dverí dňa 14. novembra 2012, streda - v čase od 8.00 h do 18.00 h v priestoroch školy na Kostolnej č. 3.

 Hľadáte pre svoje dieťa vhodnú strednú školu? Čítajte ďalej.

 15. – 19. októbra 2012 bol na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave realizovaný projekt s názvom EDUCATE SLOVAKIA.

Stredná odborná škola chemická v Bratislave Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí vo stredu 7. novembra 2012 v čase od 9:00 – 16:00.

 Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska v spolupráci s Firmou Beluša FOODS zorganizoval 2. Celoslovenkú súťaž zručnosti žiakov stredných odborných škôl učebných odborov pekár, cukrár a cukrár – pekár.

 Dňa 25.10.2012 sa na ZŠ Pankúchova 4 konala pod záštitou Ing. Martina Bertu, CSc., podpredsedu BSK a s finančným príspevkom BSK súťaž „Skladáme hlavolamy“.

V dňoch 19. – 20. 10. 2012 sa Ing. Jana Novotná a Ing. Jarmila Volovárová zúčastnili spolu so študentmi ovocinárskej výstavy v Trenčíne.