Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

To, že piatok trinásteho nemusí nevyhnutne predznamenávať smolu, dokázali účastníci 22. ročníka mix volejbalového turnaja zamestnancov a priateľov škôl mesta Senec O putovný pohár primátora mesta.

Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava na 22. ročníku celoslovenského podujatia žiakov stredných škôl JUVYR 2013, obsadila v súťaži Skills Slovakia 1. miesto. Žiačka III. B triedy odboru kaderník vyhrala v kategórii Extravagancia – účes z dlhých vlasov.

V dňoch 2. až 4.12.2013 sa žiačky SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zo Sklenárovej 1 Bratislava, Barbora Soósová, Diana Csomorová , Mária Jašurová a Tekelová Karin v doprovode svojich pedagógov, zúčastnili medzinárodnej súťaže INTESALÓN 2013 v prezentácii cvičných firiem v Českom Těšíne.

Žiaci Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava, už po tretí raz ukážu svoj talent a predstavia svoju školu na vianočnom vystúpení Vazka na Vianoce 12. 12. 2013 o 17.00h na Hviezdoslavovom námestí. S programom nazvaným Vazka deťom potom budú vystupovať i 18. 12. 2013 o 17.00h v OC Eurovea na podporu Spojenej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich žiakov.

V sobotu, 14. decembra 2013 sme sa zúčastnili druhého ročníka Župnej zabíjačky. Podujatie organizoval Bratislavský samosprávny kraj vo Farmárskej tržnici so zámerom prezentácie stredných škôl a ich výrobkov širokej verejnosti.

Žiaci základnej školy si vyskúšali pekárske remeslo

Na 16. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave získala cvičná firma NETEL, s. r. o. z Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave cenu Nadácie na podporu odborného vzde-lávania a prípravy za úspešné reprezentovanie na veľtrhu.

Novodobá história školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa začala písať v roku 1953, keď vznikla jedenásťročná stredná škola so sídlom v Pezinku, neskôr premenovaná na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a potom na gymnázium.

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji na 22. ročníku celoslovenského podujatia žiakov základných a stredných škôl JUVYR 2013 obsadila v súťaži o Najkreatívnejšie tvorivé pracovisko I. miesto.

Vo štvrtok 28.11.2013 sa v Bowlingovom národnom centre na Turbínovej ulici konalo záverečné kolo Bowlingovej ligy mládeže 2013, ktoré usporiadal Slovenský bowlingový zväz v spolupráci s BSK.