Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

Dňa 12.02.2013 sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže Autoopravár - Junior CASTROL 2013. Súťaže sa zúčastnili najúspešnejší žiaci zo školského kola. SOŠ Senec reprezentovali žiaci Patrik Švec, Peter Mikuš, Ľuboš Horňák, Roman Petrovič, Tomáš Antoni, Ondrej Horváth, Andrej Bagin.

 Už po 12. krát naša škola, SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici 1 v Bratislave, v spolupráci so Slovenským červeným krížom zorganizovala krásnu a nezištnú akciu pod názvom Valentínska kvapka krvi.

 Napriek uzimenému, dažďovému dňu, 21.1.2013 v pondelok, sa stretli žiaci trojročného učebného odboru Mechanizátor lesnej výroby a dvojročného študijného odboru Lesné hospodárstvo v areáli strediska odbornej praxe v Modre-Harmónii.

 Spojená škola v Ivanke pri Dunaji je členom AEC-NET od roku 2010.

V rámci aktivít SOŠT Vám oznamujeme, že dňa 15.2.2013 o 8.00 hod. sa na našej škole koná krajské kolo 3. ročníka Technickej olympiády.

V dňoch 7. - 9.februára 2013 sa konal v Senici a Skalici 14. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, odborným, metodickým a finančným gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelania.

 Naša škola sa zapojila do nového projektu, ktorý nám poskytla organizácia Junior Achievement Slovensko. Projekt bol vytvorený za účelom podpory lepšieho porozumenia a zviditeľnenia globalizácie, podnikania a skúseností potrebných pre úspech v globálnej ekonomike medzi mladými ľuďmi. Projekt pozostáva z viacerých častí. Prvú a druhú časť absolvovalo 25 študentov školy.

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava dovoľuje si srdečne pozvať žiakov i rodičov žiakov, ktorí prejavujú záujem o štvorročné gymnaziálne štúdium na našej škole, na Deň otvorených dverí.

V rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 5.2.2013 na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňova 35 v Bratislave, bola v priestoroch geodetického laboratória školy otvorená trvalá expozícia histórie geodézie, kartografie a katastra.

 Súťažiacich prišli podporiť hráči bratislavského Slovana Marián Preisinger a Martin Štajnoch, predseda BSK Pavol Frešo a tradičné maškary Vajnorského okrášľovacieho spolku.