Blindfriendly Streda 23. 1. 2019 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Spojená škola v Ivanke pri Dunaji Vás pozýva na preteky „Slovenský voltížny pohár 2013“ dňa 11. mája 2013 v Stredisku odbornej praxe v Zálesí.

O podporu sa uchádzalo vyše 700 projektov z celého Slovenska, porota vybrala 65 najlepších. Porota vybrala projekty z oblasti kultúry a športu, ale zastúpená je aj pomoc sociálne znevýhodneným rovesníkom a projekty zamerané na ochranu životného prostredia.

Dňa 5. mája 2013 žiaci SOŠ podnikania – Krúžok mladých sprievodcov pod vedením RNDr. Královej a Ing. Šebestovej sprevádzali účastníkov Programu Comenius z Maďarska, Španielska, Talianska a Nemecka po historických pamiatkach hlavného mesta Bratislavy.

 Študenti SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja, zvíťazili v juniorskej kategórii v súťaži Flóra Cup Bratislava 2013. Celkovou víťazkou sa stala Loreta Solgayová, Blažej Gatyáš obsadil v tejto kategórii vzácne 2. miesto. Súťaž bola súčasťou 34. ročníka medzinárodnej výstavy kvetov Flóra Bratislava 2013.

V dňoch 24. a 25. apríla 2013 dostala Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave mimoriadnu príležitosť ukázať odbornú pripravenosť žiakov na obsluhu tak významného podujatia ako je celoslovenská súťaž vín VINUM SUPERBUM 2013, ktorej 5. ročník sa konal pod záštitou ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka.

Dňa 24.04.2013 sa uskutočnilo vyhlasovanie výsledkov 14. ročníka finále súťaže „ AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013“ v Expo Clube výstaviska Incheba Bratislava.

Aj keď tradične v mesiaci apríl zaznamenávame zvýšenú aktivitu všetkých o problematiku životného prostredia a ekológie, na SOŠ HSaO boli aprílové dni skutočne rušné a odlišné od tých predošlých.

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť nadaných študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mladých ľudí. Vyhlasovateľom každoročnej súťažnej prehliadky SOČ je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Žiaci Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji zorganizovali v krásne aprílové sobotné popoludnie, výstavu psov pod názvom Ivanská packa.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica organizovalo na Deň Zeme 22. apríla 2013 podujatie Deň Zelených škôl na hrade, ktoré prebiehalo od 9.00 do 14.00 v Galérii NR SR Bratislavského hradu. Záštitu nad akciou prebral prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.