Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

V rámci európskeho programu Celoživotného vzdelávania Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča opäť splnila náročné kritériá a po úspešnom výbere sme mali možnosť už tradične absolvovať odbornú stáž v Českých Budejoviciach – v rámci mobilitného projektu Leonardo da Vinci.

Obchodná akadémia na Nevädzovej ul. č. 3 v Bratislave podpísala dohodu o spolupráci so strednou školou v Nemecku - Berufskolleg der Stadt Bottrop.

Dňa 28. novembra 2013 sa konal v našej škole už 16. ročník Dňa drogovej prevencie.

Aktivity Gymnázia na Grosslingovej ulici

Deň 15.11.2013 sa v SOŠ, Farského 9 niesol v znamení výnimočnej gastronomickej akcie – Dňa indonézskej kuchyne.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňova ul. č. 35 v Bratislave, pozýva záujemcov o štúdium na škole, rodičov žiakov, výchovných poradcov základných škôl a všetkých ostatných záujemcov na Deň otvorených dverí , ktorý sa bude konať dňa 3.12.2013 v čase od 8.00 do 15.30 hod. v priestoroch školy.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave sa uskutoční v pondelok 2. decembra 2013 po 12.45 h v budove školy.

Dva posledné októbrové pondelky boli pre maturantov Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave dňami, kedy sa rozhodli darovať svoju krv v rámci Študentskej kvapky krvi. Darovanie krvi sa pre našich žiakov, z ktorých väčšina po absolvovaní štúdia ostáva pracovať v oblasti cestnej dopravy a stáva sa i vodičmi z povolania, stáva tradíciou. Tohto roku bola však účasť najvyššia, zúčastnilo sa celkove 49 budúcich maturantov, čo je viac ako polovica. Veríme, že sme takto prispeli k záchrane aspoň jedného ľudského života.

Dňa 27. 11. 2013 sa uskutoční na Strednej priemyselnej škole dopravnej, Kvačalova 20 v Bratislave školské kolo v kreslení výrobných výkresov v grafickom programe AUTOCAD MECHANICAL, ktorého sa zúčastnia žiaci IV. ročníka študijného odboru technika a prevádzka dopravy.

Dňa 3.12.2013 od 8.30 do 13.00 hod. pozývame záujemcov o štúdium a verejnosť na Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole na Svätoplukovej 2 v Bratislave.