Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – Prenájom vysokozdvižného motorového vozíka na nakladanie dielenských strojov - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky: Lyžiarsko-snowbordový výchovno-vzdelávací kurz Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Zdravotný rez stromov a asanácia stromov v areáli školy SPŠ dopravná Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Chlieb a pekárske výrobky

Rekonštrukcia areálového teplovodu / Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 01 Bratislava

Zriadenie dispečerského pracoviska plynovej kotolne s webovým prístupom pre SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Odborná kontrola elektroinštalácie malej a veľkej kotolne SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Vybudovanie jednej elektrickej zásuvky v objekte školy v časti - vestibul

Zváračský kurz – základný kurz zvárania plameňom a v ochrannej atmosfére a zaškolenie

Zabezpečenie komplexných služieb BOZP,OPP a CO pre SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava