Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 20. novembra 2013 (streda) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave od 8.00 hod. v miestnosti Kvačalka Gallery uskutoční záverečná prehliadka prezentácií žiakov IV. ročníka na tému Prieskum environmentálnych aktivít v dopravných firmách.

Dňa 8.11.2013, pri príležitosti svetového dňa tanca a blížiaceho sa dňa študentstva, zorganizovalo Gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ulici a Tanečná škola Jagermajster tanečnú súťaž pre školy v Bratislavskom kraji.

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí dňa 18. novembra 2013 (pondelok) - v čase od 8.00 h do 16.00 hod. v priestoroch školy na Kadnárovej ulici č. 7. Srdečne Vás všetkých pozývame.

S ekologickým hnutím Zelená planéta v Moskve spolupracuje Gymnázium Alberta Einsteina už deväť rokov.

Informačná služba OSN vo Viedni a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov v Rakúsku vyhlásili súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach This human world Student Short Film Competition 2013 na tému: Práva detí a Deti hľadajúce útočisko. Mladí „filmári“ štátneho gymnázia zaslali do súťaže tri filmy:

Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave úspešne realizuje medzinárodné eTwinningové a Comenius projekty už 6 rokov. V týchto dňoch získala ocenenie Európsky certifikát kvality.

Dňa 8. 11. 2013 odovzdali študenti Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave 1 100€ Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici 1 v Bratislave pozýva 5. decembra 2013 verejnosť a záujemcov o štúdium na HA na Deň otvorených dverí. Brány školy budú otvorené od 9. 00 do 14. hodiny. V tomto čase si návštevníci budú môcť pozrieť najmä odborné učebne súvisiace s prípravou jedál a technikou obsluhy, a samozrejme, s ukážkami zručností žiakov našej školy. Záujem verejnosti o našu školu bude pre nás všetkých povzbudením do ďalšej práce.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici 1 v Bratislave, Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná : 19. novembra 2013 od 9.00 do 15.00 h.

Študenti SOŠ ukázali svojim kamarátom, že im záleží na budúcnosti. Na konci októbrav dňoch 17.10. – 20.102013 navštívili Europarlament v Bruseli, aby sa zoznámili s náročnou prácou europoslancov.