Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji, Vás pozýva na Dni otvorených dverí v dňoch: 15. novembra 2013 a 5. decembra 2013 od 8.00 do 15.00 h.

Srdečne Vás pozývame na dni otvorených dverí v SOŠ Kysucká 14, Senec.

V týchto dňoch sa ukončil prvý ročník vzdelávacieho projektu Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave, do ktorého sa zapojilo 161 žiakov z deviatich stredných škôl z Bratislavy, Senice a Modry, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.

Na slávnostnej certifikácii, ktorá sa uskutočnila dňa 10.10.2013 v Košiciach pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žiga , PhD. , získala škola titul Zelená škola a zaradila sa tak medzi 118 Zelených škôl na Slovensku.

Mladí sprievodcovia zo SOŠ podnikania na Strečnianskej ulici, sprevádzali po historických pamiatkach nášho hlavného mesta skupinu poľských odborníkov, ktorí boli v našom meste na pozvanie Ministerstva životného prostredia SR.

Pri príležitosti osláv svetového dňa potravín a svetového dňa chleba, sa žiačky Strednej odbornej školy, Farského 9, Bratislava Lenka Sláviková a Katarína Vagaiová zúčastnili 3. ročníka celoslovenskej súťaže zručnosti stredných odborných škôl v odbore pekár a cukrár o Najlepšie lístkové cesto a výrobky z neho.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne, posledný štvrtok v mesiaci, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí dňa 21. októbra 2013 (pondelok) - v čase od 8.00 h do 16.00 hod. v priestoroch školy na Kadnárovej ulici č. 7.

Celoeurópska iniciatíva Akčné týždne FARE (15.-29. októbra) spája fanúšikov, kluby, etnické menšiny a komunity s cieľom spraviť z diskriminácie minulosť.