Blindfriendly Štvrtok 19. 4. 2018 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Už štvrtý rok organizuje Malokarpatská knižnica v Pezinku v oddelení pre deti „tvorivé utorky v knižnici“ pod neoficiálnym názvom: V knižnici sa nenudíme.

 V Stupave bude tento víkend (28.-29. júla) najväčšia koncentrácia cyklistov na štvorcový meter v Bratislavskom kraji.

 Minister školstva, vedy výskumu a športu SR Dušan Čaplovič odovzdal za prítomnosti riaditeľa Odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Romana Csabay dňa 10. Júla 2012 na pôde ministerstva školstva Veľkú medailu sv. Gorazda Jozefovi Horákovi, riaditeľovi SOŠ, Farského 9 v Bratislave za celoživotnú pedagogickú, výchovnú a riadiacu prácu a významný prínos k rozvoju odborného školstva.

 Spojená škola v Ivanke pri Dunaji, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja, usporiadala 9. ročník Letného detského tábora.

 V Bratislave v športovej hale Mladosť na Trnavskej ceste sa až do nedele konajú 8. akademické majstrovstvá sveta v karate.

Vo februári sa študenti a učitelia Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave zúčastnili stretnutia partnerov projektu Comenius v Taliansku, v mestečku San Miniato, kde sa slávnostným prestrihnutím pásky začala činnosť Európskej cestovnej kancelárie EuroDiscovery.

„Povedz mi to a ja to zabudnem, ukáž mi to a možno si to zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.“ Toto čínske príslovie plne uplatnili v praxi študenti 4.B z Hotelovej akadémie Mikovíniho 1 v Bratislave pod vedením svojej učiteľky Kornélie Lohyňovej.

 Dňa 27.06.2012 na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej prebehla úžasná akcia. Pre žiakov ôsmych ročníkov ZŠ sa rozhodli usporiadať súťažno- zábavné dopoludnie, ktorého cieľom bolo priblížiť život študentov na priemyselnej škole.

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji zorganizovala úspešný druhý ročník jazdeckých pretekov – Ceny Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji v Stredisku odbornej praxe v Zálesí, ktorý pozostával z troch pretekov. Z parkúrového jazdenia, drezúry koní a medzinárodnej súťaže koní huculského plemena „Huculská stezka“. Preteky boli oficiálne zaregistrované v programe súťaží Slovenskej jazdeckej federácie a Zväzu chovateľov koní Slovenska.

 21 študentov sa stretlo v horskom hoteli EVA v Jozefkovom údolí s cieľom prípravy prezentácií svojich prác podľa vopred zadaných projektov. Účastníci boli rozdelení do 4 skupín.