Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Žiaci Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji zorganizovali v krásne aprílové sobotné popoludnie, výstavu psov pod názvom Ivanská packa.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica organizovalo na Deň Zeme 22. apríla 2013 podujatie Deň Zelených škôl na hrade, ktoré prebiehalo od 9.00 do 14.00 v Galérii NR SR Bratislavského hradu. Záštitu nad akciou prebral prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

20.marca 2013 sa v Nových Zámkoch na SOŠ hotelových služieb a obchodu uskutočnila v spolupráci so Školou baristu súťaž žiakov stredných škôl – Majstrovstvá Slovenska , Barista Junior 2013.

„Reklamný pútač pre ZOO“ je téma projektu, ktorý riešili žiaci 2. ročníka študijného odboru reklamná tvorba na hlavných odborných predmetoch. Svoju tvorbu začali v bratislavskej ZOO kresbou a fotografovaním zvierat, ktoré graficky spracovali do výsledného návrhu pútača.

Tretí ročník charitatívneho športového projektu Župný pohár Na bicykli deťom odštartoval v sobotu Kaktus bike Svätojurským MTB maratónom. Na pomoc malým onkologickým pacientom budú cyklisti v rámci župného pohára pretekať ešte päťkrát.

35. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti sa úspešne zúčastnili aj žiačky odboru styling a marketing Spojenej školy, Tokajícka 24 Jana Močányová a Paulína Ružovičová. Prácou Inkognito dress v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa umiestnili na 2. mieste.

Trieda VI.OA zvíťazila v súťaži o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá bola realizovaná v rámci prednášok „24 hodín s OZE“. Prednášková séria je súčasťou EU- projektu INREN, teda projektu pre inteligentné využívanie obnoviteľných zdrojov energie v cezhraničnom regióne SK –AT .

V krajskom kole SOČ získali práce študentov Gymnázia v Malackách osem ocenení. Z toho štyri práce sa umiestnili na 1. mieste, jedna na 2. mieste a dve práce na 3. mieste. Jedna práca získala od poroty mimoriadne ocenenie.

Naša škola Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava sa zapojila do Európskeho projektu Odysseus v rámci 7. rámcového programu v oblasti kozmického priestoru, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou.

Tento rok sa koná už 35. ročník populárnej súťaže "Stredoškolská odborná činnosť" určenej pre žiakov stredných škôl.