Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Titulom Zelená škola bolo ocenených 84 škôl z celého Slovenska (celkovo ich je 118).

 Slávnostným dňom na Obchodnej akadémii Račianska 107 v Bratislave bol 8. október 2013. V tento deň bol žiakom 4. ročníka, za prítomnosti zástupcu BSK Mgr. Vargu, odovzdaný Európsky certifikát kvality, získaný za eTwinningový projekt Unsere Welt, unsere Sprache, unser Leben.

Spoločnosti INSA s.r.o., ktorá sa zaoberá zberom, spracovaním a recykláciou malých prenosných batérií a akumulátorov, si Vám dovoľujem predstaviť najvýznamnejší environmentálny projekt s názvom „BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE“, ktorý vytvorila a je podporený záštitou Ministerstva Životného prostredia.

Festival vedy – Noc výskumníkov sa tento rok uskutočnil 27. septembra 2013, cieľom je už po siedmykrát slovenskej verejnosti priblížiť tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu a prispeli k zlepšeniu kvality života nás všetkých.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 28. októbra 2013 sa od 8. 30 hod. na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave v školskej knižnici uskutoční otvorená hodina slovenského jazyka a literatúry, ktorej témou bude „Ako písať odborné práce (výkladový slohový postup)“.

 27. septembra 2013 sa konal siedmy ročník Festival vedy – Noc výskumníkov, ktorý súčasne prebiehal vo viacerých mestách Slovenska- Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica a Tatranská Lomnica.

Po porevolučnej explózii vyučovania jazykov a spoznávaní nových kultúr rastie potreba investovať do prírodovedného vzdelávania.

Stanislav Drozd – študent Gymnázia v Malackách získal tretie miesto na medzinárodnej súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže – CASTIC pre stredoškolských študentov, ktorá sa konala 1. až 7. augusta 2013 v čínskom meste Nanjing.