Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Takmer 19 570 žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja si dnes prevzalo vysvedčenia. Školy opúšťa viac ako 4160 absolventov.

V dňoch 12. – 17. 5. 2013 sa žiačka septimy Michaela Brchnelová zúčastnila najprestížnejšej súťaže vedeckých projektov na svete Intel ISEF (Internationál Science and Engineering Fair), ktorá sa konala vo Phoenixe - v Arizone.

Dňa 13. júna 2012 (štvrtok) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už tretí ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

Štyristoštyridsať žiakov z Gymnázia na Grösslingovej a 373 žiakov zo Základnej školy s Gymnáziom na Dunajskej ulici v Bratislave bude mať vo štvrtok riaditeľské voľno. Študenti z Dunajskej budú mať voľno aj v piatok. Dôvodom sú hroziace povodne.

 Študenti portugalskej odbornej školy Magnesinus Lisabon, Rui Prior(odbor marketing) a Rita Barros(odbor fotografovanie) ukončili 24.05.2013 osem týždňov odbornej praxe v Senci.

Študenti a učitelia Strednej odbornej školy drevárskej v Bratislave sa zúčastnili posledný aprílový týždeň projektového stretnutia vo Vigu (Španielsko) a v polovici mája participovali na projekte v Castelcovatti (Taliansko).

V mesiaci máj 2013 bol na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava veľký deň.

Na Slovensku sa konal 20.ročník celosvetovej súťaže vín s názvom Concour Mondial de Bruxelles, a to od 10. do. 12. mája v Bratislave.