Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky : Odstránenie a likvidácia azbestovo-cementového prekrytia pergoly

Názov predmetu zákazky : Odstránenie havarijného stavu - zatekanie vody do elektrických rozvodov.

Inštalácia a konfigurácia servera, nastavenie doménovej politiky na serveri, inštalácia SQl, servera, inkrementálnych záloh, systém vzdialeného zálohovania servera v súlade s GDPR / SOŠPg Modra

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Výmena laminátovej podlahy v kabinetoch

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Nákup počítačov

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Výmena svietidiel v chodbách školy

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Maľovanie, zakrývanie, penetrácia, vysprávky stien so sádrou, bandážovanie, izolovanie chodieb a kabinetov

Predmet zákazky: Vybudovanie odborného pracoviska pre nový učebný odbor/elektrikárske, murárske, vodárske práce/

Predmet zákazky: Potraviny v celkovej hodnote 48.000,- € s DPH

Názov predmetu zákazky: Oprava poškodenej maľovky vrátane kazetového podhľadu a stropného osvetlenia v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji