Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí spolu s detašovaným pracoviskom v Bruseli plní úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov,
   

Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti


 

 

 Bratislavský samosprávny kraj bude pozorovateľom medzikultúrneho dialógu v Casablance, na ktorom handicapovaní ľudia nacvičia divadelné predstavenie.

 Slováci žijúci v zahraničí prišli na návštevu Slovenska, svoje umenie predstavili krajania z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska. V Bratislave ich 10. októbra na pôde Bratislavského samosprávneho kraja privítal predseda BSK Vladimír Bajan.

V dňoch od 6. do 9. októbra 2008 sa v Bruseli uskutočnilo medzinárodné podujatie OPEN DAYS – Regióny a mestá vo svete výziev v Bruseli. Na podujatí sa BSK prezentoval nielen ako inovatívny región, ale i ako spoluorganizátor konferencií.

 V pondelok, 6. októbra 2008, prijal podpredseda BSK Bystrík Hollý delegáciu zo Španielska. Cieľom ich návštevy bolo nadviazanie nových kontaktov v podnikateľskej sfére.

Bratislavský samosprávny kraj sa už tradične zúčastní v dňoch 6.-9. októbra 2008 podujatia Open Days 2008, ktoré organizuje Výbor regiónov a Európska komisia v Bruseli.

Za hranicami Bratislavského samosprávneho kraja i za hranicami krajiny žijú Slováci, ktorí pravidelne navštevujú svoju rodinu, príbuzných a priateľov. V dňoch od 9. do 15. októbra navštívia Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, ktorí podujatie „Dni Slovákov žijúcich v zahraničí“ spoluorganizujú s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predseda BSK Vladimír Bajan spolu s podpredsedom Martinom Kurucom prijal v pondelok, 29. septembra, predsedníčku Krajinského snemu Severného Porýnia – Vestfálska pani Reginu van Dinther. Rokovanie sa nieslo predovšetkým v duchu vzdelávania, vedy a výskumu.

Rada Európskej únie vydala 15. septembra t.r. rozhodnutie, ktorým vymenovala jedného slovenského člena a jedného slovenského náhradníka Výboru regiónov.

S cieľom vybudovať najkonkurencieschopnejšiu svetovú ekonomiku lídri členských krajín na Zasadnutí Rady EÚ v marci r. 2000 v portugalskom Lisabone odsúhlasili tzv. Lisabonskú stratégiu, ktorá stanovuje kľúčové ciele tak, aby sa európska ekonomika stala “najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou poznatkovo orientovanou svetovou ekonomikou s väčšou sociálnou kohéziou poskytujúcou väčší počet pracovných miest pri zachovaní trvalo udržateľného rozvoja“.

V stredu 17. septembra o 10,00 hod. spúšťa Európsky parlament svoj vlastný Web-TV-Program pod názvom EuroparlTV. Prostredníctvom bohatej ponuky TV programov bude sa môcť každý, kto má pripojenie na internet, informovať o aktuálnej práci Európskeho parlamentu.