Blindfriendly Sobota 4. 4. 2020 | Meniny má Izidor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Všeobecne záväzné nariadenia


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o zásadách poskytovania finančných prostriedkoch určených na projekty, úlohy a akcie vo verejnom záujme, na účely rozvoja územia Bratislavského samosprávneho kraja a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o symboloch Bratislavského samosprávneho kraja a ich používaní. -

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a s majetkom prenechaným do užívania Bratislavskému samosprávnemu kraju.


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2 3 4 5 6 7 8 9