Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Spojená škola v Ivanke pri Dunaji vás srdečne pozýva na XI. ročník medzinárodnej súťaže rybárskych škôl v dňoch 17. – 19. 4. 2013.

Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci je od augusta 2011 zapojená do medzinárodného projektu Leonardo da Vinci – Partnerstvá s názvom Poradenstvo za účelom dosiahnutia správnych výsledkov v európskom vzdelávaní. Tím pedagógov spolupracuje s piatimi zahraničnými partnerskými stranami.

 Bratislavský samosprávny kraj plánuje na leto tohto roka dokončenie až ôsmich ubytovacích jednotiek pre učiteľov. Vzniknú na internáte SOŠ automobilovej J. Jonáša na Saratovskej ulici.

 Gymnázium Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave oslávi 55. výročie založenia školy plesom, ktorý sa bude konať 6. 4. 2013. Almanach vydaný pri príležitosti tohto jubilea bude možné kúpiť priamo na plese alebo na riaditeľstve školy.

 Z poverenia Ministerstva školstva SR a za podpory BSK organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 10. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 26. marca 2013.

 V mesiaci marec sa žiaci SOŠ, Farského 9, Bratislava zúčastnili šiesteho ročníka medzinárodnej barmanskej súťaže Cassovia CUP 2013.

Náš medzinárodný projekt Healthy Learning Healthy Future bol hodnotený veľmi pozitívne v národnej súťaži Mládežnícka cena Karola Veľkého.

Na súťaži SLOVENSKÝ AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2013 sa zúčastnili aj žiaci SOŠ, ktorí v celoslovenskom poradí získali 3. a 6. miesto.

 Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravil 14.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013“.