Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

Naše študentky z II.C triedy Katka Fratričová, Tereza Šándorová, Alex Kozová, Martinka Komorná a Majka Macejková sa 21.septembra 2012 spolu s triednou učiteľkou zúčastnili dobrovoľníckych aktivít v DSS Hestia na Bošániho ulici.

Obchodná akadémia na Nevädzovej ulici č. 3 v spolupráci s hlavným mestom Slovenska Bratislava zorganizovali v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami vzdelávací kurz pre seniorov Internetová škola, seniori – juniori.

Spojená škola Ivanka pri Dunaji vás srdečne pozýva na Westernové preteky – Finále Westernovej hobby ligy.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v budove Centra vedecko-technických informácií v Bratislave pravidelne raz do mesiaca, posledný štvrtok v mesiaci, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 Spomedzi 17 súťažiacich škôl z celého Slovenska pripravuje najlepšie kórejské jedlá Hotelová akadémia Mikovíniho, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského kraja. Súťaž sa konala v piatok na SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave, organizátorom bola jeho excelencia veľvyslanec Kórejskej republiky v Bratislave. Zo škôl v pôsobnosti BSK sa súťaže zúčastnili aj ďalšie tri gastronomicky zamerané stredné odborné školy - SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pánoch 9 v Bratislave, SOŠ Farského a SOŠ Komenského v Pezinku.

 Dominika Chmelárová, študentka tretieho ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, sa v dňoch 1. a 2. septembra 2012 zúčastnila majstrovstiev Slovenska vo westernovom jazdení v Galante.

 Aj tento rok sa zúčastnili na III. ročníku Gurmánfestu Kolín 2012 v dňoch 13. - 15.09. 2012 dve naše školy.

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave Vás všetkých srdečne pozýva na svoj deň otvorených dverí.

Devätnásť škôl z celého Slovenska bude v piatok súťažiť v príprave kórejských jedál, medzi nimi aj tri gastronomicky zamerané stredné odborné školy v pôsobnosti Bratislavského kraja - SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pánoch 9, v Bratislave, Hotelová akadémia, Mikovíniho, a SOŠ Komenského v Pezinku. Súťaž sa bude konať na SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 v Bratislave od 10:00.

V dňoch 6. -7. septembra 2012 sa uskutočnila porada riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre.