Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Napriek uzimenému, dažďovému dňu, 21.1.2013 v pondelok, sa stretli žiaci trojročného učebného odboru Mechanizátor lesnej výroby a dvojročného študijného odboru Lesné hospodárstvo v areáli strediska odbornej praxe v Modre-Harmónii.

 Spojená škola v Ivanke pri Dunaji je členom AEC-NET od roku 2010.

V rámci aktivít SOŠT Vám oznamujeme, že dňa 15.2.2013 o 8.00 hod. sa na našej škole koná krajské kolo 3. ročníka Technickej olympiády.

V dňoch 7. - 9.februára 2013 sa konal v Senici a Skalici 14. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, odborným, metodickým a finančným gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelania.

 Naša škola sa zapojila do nového projektu, ktorý nám poskytla organizácia Junior Achievement Slovensko. Projekt bol vytvorený za účelom podpory lepšieho porozumenia a zviditeľnenia globalizácie, podnikania a skúseností potrebných pre úspech v globálnej ekonomike medzi mladými ľuďmi. Projekt pozostáva z viacerých častí. Prvú a druhú časť absolvovalo 25 študentov školy.

Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava dovoľuje si srdečne pozvať žiakov i rodičov žiakov, ktorí prejavujú záujem o štvorročné gymnaziálne štúdium na našej škole, na Deň otvorených dverí.

V rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 5.2.2013 na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňova 35 v Bratislave, bola v priestoroch geodetického laboratória školy otvorená trvalá expozícia histórie geodézie, kartografie a katastra.

 Súťažiacich prišli podporiť hráči bratislavského Slovana Marián Preisinger a Martin Štajnoch, predseda BSK Pavol Frešo a tradičné maškary Vajnorského okrášľovacieho spolku.

 Sobotný piaty ročník Baba cupu Bratislavskej župy zožal úspech, sily si prišli zmerať tri desiatky adrenalínových športovcov.

 V Strednej odbornej škole na Farského ulici v Petržalke, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského kraja, bola pravá fašiangová zabíjačka. Zabíjačkové dobroty pripravovali študenti pod dohľadom majstrov odbornej výchovy, pri zakáľačke mal hlavné slovo majster mäsiar.