Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Z poverenia Ministerstva školstva SR a za podpory BSK organizovala SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 10. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou pre žiakov stredných odborných škôl. Súťaž sa konala v priestoroch Domu kultúry Ružinov 26. marca 2013.

 V mesiaci marec sa žiaci SOŠ, Farského 9, Bratislava zúčastnili šiesteho ročníka medzinárodnej barmanskej súťaže Cassovia CUP 2013.

Náš medzinárodný projekt Healthy Learning Healthy Future bol hodnotený veľmi pozitívne v národnej súťaži Mládežnícka cena Karola Veľkého.

Na súťaži SLOVENSKÝ AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2013 sa zúčastnili aj žiaci SOŠ, ktorí v celoslovenskom poradí získali 3. a 6. miesto.

 Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravil 14.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013“.

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja absolvuje tento týždeň písomné maturity vyše 4 100 žiakov. Ústne maturity ich čakajú od 20. mája do 7. júna.

Firma Agrofox Pezinok spolu so švédskou firmou Bahco v spolupráci s VVDP Karpaty Grinava a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra dňa 14. februára 2013 zorganizovali XIV.ročník celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého O zlaté nožniceR.

 Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3 je v období 2012 – 2014 opätovne zapojená do multilaterálneho medzinárodného projektu Comenius, na ktorom sa podieľa dokopy 10 krajín Európy.

 Od 10.-15.02.2013 sme sa zúčastnili projektového stretnutia Comenius v tureckom meste Izmit.