Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 14. februára 2013 sa v SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku Malinovo konal 5. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetín s valentínskou tematikou.

Firma Agrofox Pezinok spolu so švédskou firmou Bahco v spolupráci s VVDP Karpaty Grinava a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra dňa 14. februára 2013 zorganizovali XIV.ročník celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého O zlaté nožniceR.

Dňa 1. 3. 2013 sa na Obchodnej akadémii Nevädzová 3 v Bratislave uskutoční pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov Deň otvorených dverí.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča pozýva žiakov, rodičov a pedagógov deviatakov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať v priestoroch školy v utorok 26.2.2012. Na Vašu návštevu sa tešia žiaci a pedagógovia školy.

Dňa 12.02.2013 sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže Autoopravár - Junior CASTROL 2013. Súťaže sa zúčastnili najúspešnejší žiaci zo školského kola. SOŠ Senec reprezentovali žiaci Patrik Švec, Peter Mikuš, Ľuboš Horňák, Roman Petrovič, Tomáš Antoni, Ondrej Horváth, Andrej Bagin.

 Už po 12. krát naša škola, SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej ulici 1 v Bratislave, v spolupráci so Slovenským červeným krížom zorganizovala krásnu a nezištnú akciu pod názvom Valentínska kvapka krvi.

 Napriek uzimenému, dažďovému dňu, 21.1.2013 v pondelok, sa stretli žiaci trojročného učebného odboru Mechanizátor lesnej výroby a dvojročného študijného odboru Lesné hospodárstvo v areáli strediska odbornej praxe v Modre-Harmónii.

 Spojená škola v Ivanke pri Dunaji je členom AEC-NET od roku 2010.

V rámci aktivít SOŠT Vám oznamujeme, že dňa 15.2.2013 o 8.00 hod. sa na našej škole koná krajské kolo 3. ročníka Technickej olympiády.

V dňoch 7. - 9.februára 2013 sa konal v Senici a Skalici 14. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, odborným, metodickým a finančným gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelania.