Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 V dňoch 19. až 21. 4. 2012 sa konal v Nitre 20. ročník výstavy výrobkov žiakov stredných škôl „MLADÝ TVORCA 2012“. V silnej konkurencii asi 100 stredných odborných škôl, združených stredných škôl a stredísk praktického vyučovania zúčastnených na výstave, študenti úspešne reprezentovali SOŠ technickú Vranovská, o čom svedčí aj zárobok vo výške 705,-€ (z toho TOP výrobok za 200,- €).

 Na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo pracovné rokovanie riaditeľov stredných škôl a školských zariadení, ktoré sú v pôsobnosti BSK.

 V 18. ročníku celoštátnej tematickej výtvarnej súťaži s protidrogovým zameraním "Prečo som na svete rád(rada) 2012 ", sa študentka Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre, Erika Fialová, umiestnila na krásnom 3.mieste v kategórii grafika.

 Žiaci Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre budú môcť študovať v rakúskej vinárskej škole Landwirtschaftliche Fachschule v Eisenstadte v rámci projektu "Individuálna mobilita žiakov Comenius".

 Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji Vás srdečne pozýva dňa 9.júna 2012 na „Cenu Spojenej školy v drezúre“ v Stredisku odbornej praxe v Zálesí.

 Študentky Gymnázia Antona Bernoláka v Senci Michaela Smandrová (prima) a Nina Vrábelová (kvarta) získali 2.júna 2012 na Majstrovstvách SR v Bratislave bronzové medaily v synchronizovanom plávaní v kategórii starších žiačok, páry.

 Dňa 5. júna 2012 (utorok) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už druhý ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

 V rámci praktického vzdelávania žiakov v predmete "Základy somelierstva" sa žiaci SOŠ vinársko-ovocinárskej zúčastnili odbornej degustácie v Národnom salóne vín v Pezinku, ktorý je najvyššou súťažou vín vyrobených v SR z hrozna vypestovaného na Slovensku.

 Posledné zvonenie pre maturantov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej nastalo 28.06.2012. Okrem maturitných vysvedčení, vedomostí, skúseností a priateľstiev si 36 absolventov odnáša certifikáty Autodesk Academie.

 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava otvára v školskom roku 2012/2013 externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika.