Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Škole Obchodná akadémia Račianska bol udelený Európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Jugendliche aus Europa" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. V rámci BSK je naša škola jedinou ocenenou obchodnou akadémiou.

Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 , v Bratislave pozýva žiakov ZŠ, rodičov a ostatných záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí dňa 4.12.2012 od 8.30 do 13.00 hod.

Festival vedy a techniky je národnou súťažou mládeže vo vedecko-výskumných a technických projektoch do 20 rokov, ktorý sa koná každoročne v mesiaci november na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako sprievodné podujatie počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

V utorok 20.11.2012 v čase od 8.00 hod do 15.00 hod. sa môžu rodičia a záujemci o štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej príjsť pozrieť na Deň otvorených dverí.

 Dňa 31. októbra sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča slávnostne vyhlásili výsledky 5. ročníka najväčšieho dlhodobého projektu Slovenského olympijského výboru – Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska (OFDMS).

Žiaci Strednej odbornej školy, zo Svätoplukovej ulici 2 v Bratislave sa v mesiacoch september a október 2012 zúčastnili odbornej zahraničnej stáže v Nemecku v meste Lipsko a v Anglicku v prímorskom meste Portsmouth.

 Stredná odborná škola drevárska je v období od septembra 2012 do júna 2014 opätovne zapojená do medzinárodného multilaterálneho projektu Comenius. Témou tohto projektu je Zdravý životný štýl.

Pre alarmujúci zdravotný stav stredoškolákov pripravuje Bratislavský kraj zmenu a skvalitnenie stravovania v školských jedálňach, na školách vo svojej pôsobnosti organizuje športové aktivity, podporuje školské krúžky a prostredníctvom súťaží motivuje žiakov k športu. Zdravie stredoškolákov BSK mapuje v rámci projektu Rešpekt pre zdravie už rok.

Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí dňa 19. novembra 2012 (pondelok) - v čase od 8.00 h do 16.00 hod. v priestoroch školy na Kadnárovej ulici č. 7.