Blindfriendly Piatok 20. 7. 2018 | Meniny má Iľja Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Viki Muhonen, študentka odboru predaj a vedenie predajne z partnerskej fínskej školy “Etela Karjalan Ammatiopisto Lappeenranta“, praxovala od 19.3.-20.4. vo firme TESCO, Zlaté Piesky v Bratislave.

 Študenti postupne prechádzali školským, oblastným, celoslovenským kolom. V celoslovenskom finále sa umiestnili Lukáš Jánoš na 3. mieste postupovom a Michal Vaško na 5. mieste v kategórii autoopravár-lakovník.

 Vo štvrtok 29.03.2012 v Gymnáziu A.Einsteina prebehlo stretnutie študentov bilingválnej sekcie ruského jazyka so študentami gymnázia s rozšíreným vyučovaním ruského jazyka z rakúskeho mesta Eisenstadt.

 Žiačka Strednej odbornej školy podnikania zo Strečnianskej Lenka Škulecová sa stala víťazkou v Krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii hoteliérstvo a cestovný ruch.

 V dňoch 29.03. až 30.03.2012 sa uskutočnil 34. ročník krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom sa zúčastnilo aj 6 žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej.

 Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji Vás srdečne pozýva na parkúrové preteky „Cena Spojenej školy“ dňa 28.apríla 2012 v Stredisku odbornej praxe v Zálesí.

 V dňoch 23. – 26.3.2012 sa na pôde SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava uskutočnil 48. ročník celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii A (pre gymnáziá), v kategórii EF (pre odborné školy).

 Asi najznámejšia súťaž odbornej vyspelosti žiakov je stále Stredoškolská odborná činnosť. Ako každý rok, aj v tomto školskom roku prezentovali 4 žiaci SOŠ chemickej svoje najnovšie zistenia z oblasti vedy a techniky.

 Študenti-basketbalisti z Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave úspešne reprezentujú Bratislavský kraj, školu aj miestnu časť Rača. Aj v tomto roku získali titul Majstrov Slovenska v basketbale stredných škôl, ktoré sa konali 19.-20. marca 2012 v Leviciach.

 SOŠ na Kysuckej 14 v Senci zorganizovala 3. apríla „ Leonardo Da Vinci, Mobility deň. Študenti, ktorí sa zúčastnili od začiatku školského roku 2011/2012 pracovných stáží v zahraničných firmách v Turecku a Fínsku informovali spolužiakov a učiteľov o svojich skúsenostiach a získaných zručnostiach.