Blindfriendly Streda 15. 8. 2018 | Meniny má Marcela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Študenti-basketbalisti z Gymnázia na Hubeného ulici v Bratislave úspešne reprezentujú Bratislavský kraj, školu aj miestnu časť Rača. Aj v tomto roku získali titul Majstrov Slovenska v basketbale stredných škôl, ktoré sa konali 19.-20. marca 2012 v Leviciach.

 SOŠ na Kysuckej 14 v Senci zorganizovala 3. apríla „ Leonardo Da Vinci, Mobility deň. Študenti, ktorí sa zúčastnili od začiatku školského roku 2011/2012 pracovných stáží v zahraničných firmách v Turecku a Fínsku informovali spolužiakov a učiteľov o svojich skúsenostiach a získaných zručnostiach.

 V stredu 11. apríla 2012 študenti bilingválnej sekcie Gymnázia A. Einsteina boli pozvaní na veľvyslanectvo Ruskej federácie (RF) na stretnutie s veľvyslancom RF v SR pánom Kuznecovom.

 Dňa 22.3.2012 sa v aule University Konštantína Filozofa v Nitre konal 13. ročník divadelného festivalu v anglickom jazyku. Už po 4-krát sa tohto festivalu aktívne zúčastnili aj žiaci Gymnázia v Malackách .

 Dňa 29. 04. 2012 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom sa zúčastnilo šesť žiakov našej školy s 3 prácami. Dve práce sa úspešne umiestnili na 2. a 3. mieste a naši žiaci sa v dňoch 24. – 27. 04. 2012 zúčastnia celoštátneho kola SOČ v Piešťanoch.

 Žiaci Strednej odbornej rybárskej školy (5 študentov a pedagogický dozor) z Francúzska absolvovali v dňoch 23.03. – 05.04. 2012 výmennú prax, ktorú im zabezpečila Spojená škola v Ivanke pri Dunaji.

 Študenti SOŠ drevárskej sa pri výbere predmetu podnikania v rámci hodín Aplikovanej ekonómie rozhodli, že využijú štúdiom získané vedomosti a zručnosti v oblasti spracovania dreva a rozhodli sa vyrábať šperky, ktoré najprv sami navrhli.

 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis finančne podporil i projekt Gymnázia v Malackách s názvom „Nepodceňujme UV žiarenie!“ Projekt bol v programe „Energia pre vzdelanie“ hodnotiacou komisiou zaradený medzi podporené.

 V marci 2012 sa uskutočnilo jedenásť úspešných koncertov žiakov z Konzervatória, Tolstého 11 v Bratislave na univerzitách a v koncertných centrách vo Washingtone D.C, v štátoch Pennsylvánia a Maryland organizovaných prezidentkou World Artists Experiences.

 Pri príležitosti Dňa učiteľov dnes podpredsedníčka Bratislavského kraja Gabriella Németh ocenila 20 stredoškolských pedagógov. Ocenenie je vyjadrením vďaky, ktorým chce župa zvýrazniť zásluhy učiteľov na rozvoji vedomostných kvalít študentov stredných škôl v regióne.