Blindfriendly Pondelok 18. 2. 2019 | Meniny má Jaromír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 27. 4. 2012 sa stretli hostia, rodičia a študenti na slávnostnej večeri, realizovanej formou BANKETU pri príležitosti praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky IV. Mc triedy SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava.

 Stredná odborná škola záhradnícka Gustava Čejku v Malinove, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského kraja, získala Čestnú cenu Ministerstva kultúry SR. Ocenenie za výstavnú expozíciu získala škola v rámci prezentácie sa na 33. ročníku veľtrhu Flóra Bratislava.

 Vo františkánskom kostole v Malackách sa 26.apríla 2012 konal koncert hudobných súborov partnerských škôl z Nemecka, Česka a Slovenka. Vystúpili zbory Gymnázia Corvinianum Northeim, „Polyfónia“ Gymnázium Břeclav a hudobná skupina Gymnázia v Malackách.

 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická na Drieňovej 35 sa zapojila do akcie Vyčistíme si Slovensko vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme.

 V dňoch 19. a 20. 4. 2012 počas Autosalónu 2012 v Bratislave bolo jednou zo sprievodných akcií i Česko-slovenské finále súťaže najlepších mladých autoopravárov – študentov stredných odborných škôl - ktorí predvádzali svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti priamo pred zrakmi návštevníkov autosalónu v Bratislave.

Kadernícka súťaž Cena Mesta Pezinok sa konala dňa 18.4.2012 v Športovej hale pri SOŠ Pezinok. Nielen slovenské školy zápasia s rôznymi problémami, preto sa jej tento rok nezúčastnili súťažiaci zo zahraničia.

 Dňa 21.04.2012 sa v spoločenskej sále Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji uskutočnili v poradí už 18. juniorské majstrovstvá SR v pretláčaní rukou a 17. majstrovstvá SR klubov. Podujatie malo už tradične vysokú úroveň tak po stránke športovej, ako aj po stránke organizačnej.

 Študenti SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove sa už tradične zúčastnili medzinárodnej aranžérskej súťaže Savaria Floriadae v maďarskom meste Szombathely pod vedením majsterky odborného výcviku Beáty Tvaruskovej.

 V priestoroch jedálne Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska ROSA na Dúbravskej ceste v Bratislave sa 19. apríla 2012 uskutočnilo spoločné podujatie organizované arteterapiou DSS a študijným odborom pedagogické lýceum z Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici v Bratislave pod názvom "Tvorím, teda som".

 Cieľom je podporiť zdravý životný štýl a vytvoriť príležitosť pre športové aktivity žiakov.