Blindfriendly Utorok 19. 2. 2019 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2010 od 13.hod. do 17.hod.

Stredná odborná škola, Račianska ul.105 v Bratislave pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15. decembra 2010 od 9:00 do 17:00 v budove školy (električka č. 3, 5, 7, 11,17 - zastávka Mladá garda).

 Pri príležitosti 30.výročia vzniku školy dňa 9.11.2010 sa uskutočnil 11. ročník súťaže Spievajte s nami v speve so sprievodom na hudobné nástroje v kategóriách: Ľudová pieseň a Umelá pieseň.

 Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie vyhlasuje súťaž v tvorbe krátkych, veselých a zábavných propagačných filmov v dvoch kategóriách: EU Bookshop a Ted (Tenders Electronic Daily). Konečný termín na predloženie súťažných filmov je 17. január 2011.

 Študenti jednotlivých škôl naštudovali muzikál na svojich školách. Týždeň pred predstavením sa stretli v Northeime, ubytovaní boli v rodinách. Po spoločnom nácviku muzikálu nasledovali dve predstavenia pre verejnosť v mestskej hale v meste Northeim.

 Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Spojenej škole Račianska 78 Bratislava (bývalá SPŠ chemická a SOU chemické), ktorý sa uskutoční vo štvrtok 11. novembra 2010, v čase od 09:00 do 16:00 hod. v detašovanom pracovisku Vlčie hrdlo 50 (pri Slovnafte, a.s.).

 Stredná odborná škola, Na pántoch 9, v Bratislave, organizovala v dňoch od 24.10. 2010 do 28.10.2010 6. ročník MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV v odbore KUCHÁR, ČAŠNÍK, CUKRÁR, BARMAN a PRACOVNÍK MARKETINGU – BLOK OBCHOD pod názvom „MODERNÁ EURÓPA“.

 Stredná odborná škola drevárska sídli na Pavlovičovej ul. č.3 v Bratislave, v mestskej časti Trnávka – Bratislava II. V tejto podobe škola vznikla ako prvá na Slovensku a združila pôvodné dve školy –Stredné odborné učilište, ktoré bolo založené začiatkom 60-tych rokov minulého storočia a Strednej priemyselnej školy drevárskej, ktorá vznikla r.1990.

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava sa spolupodieľala na tomto projekte spolu s partnerskými školami z Portugalska, Poľska, Litvy, Turecka, Talianska a Rumunska. Zo získaného grantu boli financované všetky aktivity dvojročného projektu.