Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Hoc momentálne počasie v Bratislave veľmi nepraje vonkajším športovým aktivitám, rozhodli sme sa predsa len usporiadať športovo-zábavné popoludnie, ktoré sme zorganizovali ako v areáli tak aj v telocvični DSS a RS Rosa. V stredu 21.10.2015 sa stretli klienti z DSS Rozsutec, DSS prof. K. Matulaya, DSS pre deti a dospelých Javorinská, žiaci Odborného učilišťa Dúbravská cesta a klienti z DSS a RS Rosa, aby sa spolu zabavili, zašportovali, zasúťažili, no predovšetkým, aby spolu prežili príjemné dopoludnie, ktoré bolo doprevádzané vzájomným povzbudzovaním a rozhovormi nových kamarátov.

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie zorganizoval dňa 8. októbra 2015 7. ročník medzinárodného stretnutia pri ľudovej piesni s názvom „Spievajme na ľudovú nôtu“. Podujatie sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Sološnici. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 16 zariadení sociálnych služieb.

Bratislavský týždeň dobrovoľníctva (ďalej len „BTD“) organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum a prebiehalo v dňoch 28. 9. – 3. 10. 2015. Myšlienku dobrovoľníctva sa rozhodlo podporiť aj naše zariadenie zapojením sa do všetkých 3 etáp BTD.

Som veľmi rád, že som Ťa stretol. Pláž bola krásna, ako výšivka na krásnom obruse. Večerné prechádzky boli nádherné, mesto Tribunj svietilo ako ohňostroj, ktorý osvetlí celý svet. Ubytovanie bolo super rovnako ako všetci ľudia, ktorí s nami boli.

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 29. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému:

Presnosť, rýchlosť, obratnosť a múdrosť. To boli hlavné kritéria úspechu na piatom ročníku Župnej olypiády seniorov, ktorá sa konala v utorok 25. augusta 2015. Medzi 150 seniormi a seniorkami boli dokonca hostia zo susednej Českej republiky a Maďarska.

 20.augusta 2015 sme spoločne klienti a kolegovia z Domova sociálnych služieb Rozsutec pripravili v kine Lamač podujatie Kreatívne činnosti našich klientov. Obyvateľom Lamača sme ponúkli tvorivé aktivity našich klientov vidieť a zažiť.

 Klienti Domova sociálnych služieb v Báhoni sa vydali na prehliadku Bratislavy „UFOM“. Z vyhliadkovej veže mali Bratislavu ako na dlani.

 Dňa 2. júla 2015 sa konali v DSS Plaveckom Podhradí športovo – zábavné hry, na ktorých sa zúčastnilo 11 zariadení z bratislavského, nitrianskeho a trnavského kraja.