Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Cieľom druhého workshopu, ktorý sa konal 27.augusta 2012 na tému vidiecky turizmus a agroturizmus bolo vytvorenie cezhraničných sietí v rámci euroregiónu Centrope. Slovenský dom Centrope zorganizoval pokračovanie úspešného podujatia, ktoré sa konalo na pôde Bratislavského samosprávneho kraja.

Slávnosť pôžitku – Genuss Fest sa uskutoční počas Malokarpatského vinobrania v Modre 14. a 15. septembra. Návštevníci festivalu budú môcť ochutnať špeciality a vína z Bratislavskej župy a Dolného Rakúska.

 Po štvrtýkrát budete mať ojedinelú možnosť 8. septembra zavítať do malokarpatských viníc, ochutnať hrozno ale aj víno z neho vyrobené, spoznať vinára, ktorému vinica prirástla k srdcu tak, že sa stala jeho druhým domovom.

Bratislavský kraj sa pripravuje na Open Days 2012 - Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré sa bude konať 8. - 11. októbra v Bruseli.

 Predseda krajskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Region Tourism a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Ivo Nesrovnal hovoril s primátorom mesta Ulm Ivom Gönnerom aj o Dunajskej stratégii a možnosti komunálnej politiky v rámci Dunajskej stratégie.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania vyhodnotila projekt Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) ako jeden z dvoch, ktoré budú reprezentovať Slovenskú republiku v európskom kole súťaže o získanie Európskej ceny na podporu podnikania 2012 v kategórii Podpora podnikateľského ducha.

Uplynulý víkend sa v príjemnom prostredí areálu Kamenný mlyn pri Plaveckom Štvrtku uskutočnil už 15. ročník Festivalu Mlyn pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša.