Blindfriendly Piatok 16. 11. 2018 | Meniny má Agnesa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Cieľom projektu je priviesť čo najširšie spektrum detí a mládeže k pohybovým a športovým aktivitám.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, je v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2018 zapojená do projektu Erasmus +, Strategické partnerstvá, s názvom Zdravé mysle pre šťastné životy.

 V dňoch od 5.12.-7.12.2016 sme sa zúčastnili veľtrhu cvičných firiem v Českom Tešíne.

 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností podujatie: "MIKULÁŠSKE ZRUČNOSTI NA SOŠ HSaO“, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2016.

 SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2016 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch školy. Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.

Hubert Sereď J. E., s. r. o. zorganizoval dňa 29. 11. 2016 v priestore Molo Restaurant Bratislava event „Dámsky klub“.

V školskom roku 2016/17 bude OA Nevädzová v rámci medzinárodných projektov Erasmus+ mimoriadne aktívna.

 Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb realizuje svoje plány zamerané na cieľovú skupinu pedagógov v oblasti celoživotného vzdelávania.

 V dňoch 23.11. – 24. 11. 2016 sa konal 3. ročník „Veľtrhu cvičných firiem v Českých Budějoviciach“. Tohto veľtrhu sa zúčastnila aj naša SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča s firmou NEVER ENDING TASTE s. r. o., so žiakmi Lužná Kvetoslava, Ľuboš Neštrák pod vedením učiteľov Ing. Beáty Šoošovej a Ing. Zuzany Slaninovej.

 Konkrétna návšteva a osobná skúsenosť môže budúcim stredoškolákom pomôcť pri výbere správnej školy a budúceho povolania. Dni otvorených dverí potrvajú až do februára, kedy si žiaci základných škôl podávajú prihlášky na študijné odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre zvyšné odbory je termín podávania prihlášok do 10. apríla.