Blindfriendly Piatok 22. 2. 2019 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 20.1.2017 a 14.2.2017 sa môžete prísť oboznámiť so Strednou odbornou školou vinársko - ovocinárskou.

Cieľom projektu je priviesť čo najširšie spektrum detí a mládeže k pohybovým a športovým aktivitám.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, je v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2018 zapojená do projektu Erasmus +, Strategické partnerstvá, s názvom Zdravé mysle pre šťastné životy.

 V dňoch od 5.12.-7.12.2016 sme sa zúčastnili veľtrhu cvičných firiem v Českom Tešíne.

 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností podujatie: "MIKULÁŠSKE ZRUČNOSTI NA SOŠ HSaO“, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2016.

 SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2016 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch školy. Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.

Hubert Sereď J. E., s. r. o. zorganizoval dňa 29. 11. 2016 v priestore Molo Restaurant Bratislava event „Dámsky klub“.

V školskom roku 2016/17 bude OA Nevädzová v rámci medzinárodných projektov Erasmus+ mimoriadne aktívna.

 Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb realizuje svoje plány zamerané na cieľovú skupinu pedagógov v oblasti celoživotného vzdelávania.

 V dňoch 23.11. – 24. 11. 2016 sa konal 3. ročník „Veľtrhu cvičných firiem v Českých Budějoviciach“. Tohto veľtrhu sa zúčastnila aj naša SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča s firmou NEVER ENDING TASTE s. r. o., so žiakmi Lužná Kvetoslava, Ľuboš Neštrák pod vedením učiteľov Ing. Beáty Šoošovej a Ing. Zuzany Slaninovej.