Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pokračujú vo svojej prezentácii aj na vlastnej pôde. Rodičia a žiaci majú čas na výber svojej budúcej strednej školy do 10. apríla.

 Neváhajte a prijmite pozvanie na Deň otvorených dverí 10. 02. 2017 v čase od 10,00 h do 14,00 h.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, je v rebríčku najlepších základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií prvým najlepším gymnáziom na Slovensku. Do prvej desiatky najlepších gymnázií sa tiež dostalo Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava.

 Dámsky spoločenský účes, zdobenie nechtov, maľovanie na telo, dámsky strih a styling, fúkaná, pánsky strih a styling a súťažný make-up – to boli súťažné kategórie Majstrovstiev Českej republiky – Koruny Kreativity Junior 2017, ktoré sa v stredu 11.1.2017 uskutočnilo v Paláci Žofín v Prahe. Súťažili tu mladí kaderníci, vizážisti a stylisti.

 Deň otvorených dverí na Športovom gymnáziu, Bratislava sa uskutoční 30. januára 2017 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

 Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha sa uskutoční v utorok 17. januára 2017 od 11.00 hod v budove školy.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Račianska 105, 831 02 Bratislava Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb Račianska ul. č. 105 831 02 BRATISLAVA www.sosracianska105.edupage.org riaditel@sos-racianska.sk sekretariat@sos-racianska.sk 02/44258040 Škola s najdlhšou tradíciou vo výchove a vzdelávaní v oblasti služieb na Slovensku, zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“

V pondelok 30. januára 2017 od 8.00 – 13.00 h ste v našej škole srdečne vítaní.

 Zdravie je základnou podmienkou pre plnohodnotný, produktívny život a kategóriou určujúcou kvalitu života človeka. Okrem toho dobré zdravie a školská úspešnosť sa vzájomne významne podmieňujú – zdravé dieťa má lepšie predpoklady byť dobrým žiakom a dobrý žiak má viac predpokladov byť zdravým a úspešným dospelým členom spoločnosti.

 V súťaži organizovanou UNESCOM na tému „CITIES & WATER“ získali študenti Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva prvé miesto v kategórii fotografia. Víťazné diela boli zaslané do Paríža a prezentované na výstave „Water, a natural heritage of Slovakia“ organizovanej Ministerstvom životného prostredia SR v spolupráci s medzinárodným hydrologickým programom UNESCO pri príležitosti slovenského predsedníctva v rade EÚ.