Blindfriendly Sobota 16. 2. 2019 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 17. apríla 2016 sa v Temešvári (Timisoara) v Rumunsku konala medzinárodná súťaž v štandardných tancoch WDSF Open Standard.

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 sa vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2016.

 7. apríl sa od roku 1948 oslavuje ako Svetový deň zdravia na počesť vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Tohtoročnou témou je „ Porazme cukrovku,“ pretože cukrovka sa považuje za jednu z epidémii 21. storočia.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava bola hosťujúcou školou medzinárodnej výmeny študentov v rámci projektu „CAREER PLANNING for TEENAGERS”

 Dňa 20.apríla 2016 sa žiaci tretieho ročníka Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave v zložení Nemčovič, Palkovičová Latariya pod vedením p. Chrenovej zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan.

 Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, bola zaradená do projektu „Škola tretieho tisícročia - Vzdelávame pre budúcnosť“. Ako jedna z troch vybraných škôl v rámci Slovenska získala pre ukážkovú tabletovú triedu 22 tabletov.

 Na Obchodnej akadémii, Nevädzová 3 sa 21.4.2016 koná už 3.ročník Veľtrhu cvičných firiem, ktorým si žiaci preveria svoje obchodné a podnikateľské schopnosti, ktoré nadobudli v rámci predmetu Podnikateľské zručnosti.