Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Dňa 24. júna 2010 sa v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA uskutočnil v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, v prekrásnom prostredí Penziónu Harmónia v Modre – Harmónii, 1. ročník petangového turnaja.

 V duchu krásnej myšlienky Marka Twaina „Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života“ sa nieslo stretnutie klientov Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni s ich príbuznými, zamestnancami a priaznivcami zariadenia , ktoré sa uskutočnilo dňa 19. júna v areáli DSS.

Dňa 12. júna 2010 vás pozývame na podujatie "Deň krivých zrkadiel", ktoré sa koná pod záštitou starostu MČ Bratislava Staré Mesto Andreja Petreka.

 Prší, prší len sa leje... S obavami sme sledovali vývoj počasia už niekoľko dní. Žiaľ predpovede moderátorských rosničiek sa naplnili a my sme museli Športové hry 2010 prispôsobiť počasiu.

 Pestrým dňom nazvali tohtoročný 1. jún na Partizánskej lúke Mária Pavlínová z Domova sociálnych služieb Rozsutec a Juraj Šterbatý z občianskeho združenia Dowina zaujímavý deň súťaží, poznávania prírody, ľudí, i samého seba, ktorý v spolupráci s kolegami a sponzormi darovali ľudom s postihnutím z Bratislavy a okolia.

 Projekt „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“ je realizovaný Bratislavským samosprávnym krajom v zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus so sídlom na Mokrohájskej ulici v Bratislave, patriacim do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 V pondelok 10. mája 2010 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie zástupcov kraja s členmi Jednoty dôchodcov.

 Kde sa vzal tu sa vzal... Ale nie, to my sme si „Máj“ postavili spoločnými silami v našej záhrade. Podľa starej tradície chlapci stavajú dievčatám máje v predvečer 1. mája ale naši chlapci sa poponáhľali a stavali ho doobeda.

Dňa 29.4. 2010 sa v priestoroch Úradu BSK uskutočnilo slávnostné zahájenie aktivity k nastaveniu štandardov kvality.

 Indiánske filmy si už v detstve obľúbila väčšina z nás. Pri príprave karnevalových masiek sú tie indiánske najobľúbenejšie. Veď ktorý chlapec by sa aspoň na chvíľku nechcel stať statočným Winetuom a dievča krásnou Ribanou?