Blindfriendly Sobota 16. 2. 2019 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Gymnázium Alberta Einsteina, najstaršie gymnázium v Bratislave – Petržalke, pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. 12. 2018 od 13.00 do 17.00 hodiny.

 Posledný deň v mesiaci fotografie sa na SOŠ polygrafickej uskutočnila vernisáž žiakov pod projektovým názvom PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA. Žiaci všetkých ročníkov sa zapojili do súťaže a veru bolo z čoho vyberať. Prekvapení množstvom a kvalitou ostali nie len majstri odbornej výchovy p. Petrík a Bc. Hricišin ale aj porota. Nadšenie pre fotografiu nemalo žiadne obmedzenia okrem názvu. Ak neveríte, príďte sa presvedčiť do školskej Galérie PETIT.

Bratislavský samosprávny kraj zverejňuje v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia financovaných podľa osobitného predpisu pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti pre školský rok 2019/2020.

Naši žiaci sa zúčastnili 20. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018 s prezentáciou dvoch firiem. Firma Biolly, s.r.o. – zameraná na výrobu mydla, pracích prostriedkov, éterických olejov a parfumérskych prípravkov.

 Dňa 13.11.2018 sa konal na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave prvý oficiálny ročník otvorených Majstrovstiev Slovenska v účesovej a dekoratívnej tvorbe KORUNA KREATIVITY 2019 a zároveň postupová súťaž OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF EUROPE 2019. Študenti stredných škôl zo Slovenska a Česka súťažili na tému FREAK SHOW- BLÁZNIVÁ SHOW - CIRQUE DU SOLEIL.

 V dňoch 07. 11. – 08. 11. 2018 sa uskutočnil 5. ročník medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Českých Budějoviciach. V tomto školskom roku sa tohto veľtrhu zúčastnila naša škola s firmou EXTRAÑO PASTEL s. r. o.. Firmu reprezentovali žiaci zo IV. MA – Miriam Kišová a Iveta Wursterová.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v utorok 4. decembra 2018 od 11.00 hod v budove školy.

Bratislavský samosprávny kraj dňa 27.11.2018 vyhlásil v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu. Jedna výzva je zameraná na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK zabezpečovaných športovými zväzmi. Druhá výzva je zameraná na podporu športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území BSK.