Blindfriendly Sobota 16. 2. 2019 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Obchodná akadémia Nevädzová 3 v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy 19. 2. 2016 v čase od 8.00 h do 12.30 h.

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v pondelok 18. januára 2016 po 11.00 h v budove školy.

Dňa 13. januára 2016 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej 20 v Bratislave uskutoční prezentácia vybraných vyučovacích hodín odborných predmetov žiakom deviateho ročníka ZŠ Kulíškova ulica.

 V mesiaci november 2015 bol ukončený dvojročný projekt Hair Leonardo da Vinci Transfer inovácií, do ktorého bola Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 , Bratislava zapojená ako jediná zo Slovenska. Do projektu boli zapojené školy z Česka a Fínska. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prístupov v odborne zameranom jazykovom vzdelávaní v odboroch kaderník a kozmetik.

Operačný program vzdelávanie na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci

Na začiatku bola snaha obohatiť vyučovanie informatiky a techniky o robotiku. S tým sú spojené aj nemalé finančné náklady. Projekt “S robotmi spracujeme odpad” bol úspešný v grantovej výzve Nadácie Volkswagen a jeho realizácia bola finančne podporená prostriedkami z rodičovského združenia a dotáciou mesta Senec. Vďaka projektu má škola svoju robotickú LEGO herňu.

 V dňoch 30.11 . až 02. 12. 2015 sa žiaci SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zo Sklenárovej 1 Bratislava, Mario Martinka a Martin Pribila v sprievode svojich pedagógov, zúčastnili medzinárodnej súťaže INTERSALÓN 2015 v prezentácii cvičných firiem v Českom Těšíne.