Blindfriendly Utorok 19. 3. 2019 | Meniny má Jozef Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ZASADNUTIE BSK - NAŽIVO

NEPREHLIADNITE

[06. marec 2019]
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o ...
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 zo dňa 11.04.2014
[06. marec 2019]
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č.31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o ...
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č.31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 35/2010 zo dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15. 12. 2010, VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 24. 06. 2011 a VZN BSK č. 6/2014 zo dňa 20. 06. 2014

AKTUÁLNE SPRÁVY


 
[18. marec 2019]

Trinásť stážistov má možnosť si vyskúšať prácu vo verejnej sfére. Bratislavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi všetkých krajov spúšťa komplexný program pre stážistov. Ide o študentov stredných a vysokých škôl, ktorí svoju stáž začnú od 1. apríla 2019.

[15. marec 2019]

Bratislavský samosprávny kraj dnes začal ďalšiu rekonštrukciu školského objektu. Ide o zateplenie budov Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách v sume vyše päťsto tisíc eur. Ukončené má byť do troch mesiacov.

[12. marec 2019]

Bratislavská župa buduje nové Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre budúcich murárov, inštalatérov či maliarov. Vďaka štrukturálnym fondom vznikne na župnej SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste 21 v Bratislave priestor s novým kvalitným vybavením odborných dielní a učební v celkovej sume takmer tri milióny eur z eurofondov. Cieľom projektu je nielen zatraktívnenie odborného vzdelania, ale aj skvalitnenie podmienok vyučovania a priblíženie sa čo najreálnejšiemu prostrediu, ktoré študentov čaká po vyučení či po maturite.

[11. marec 2019]

V tomto školskom roku by malo na 54 župných stredných školách maturovať 3276 žiakov. Z toho na gymnáziách 974 a na stredných odborných školách 2 302 žiakov. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa začína zajtra 12. marca 2019 a pokračovať bude v dňoch 13., 14. a 15. marca 2019.

[08. marec 2019]

Bratislavská župa má na svojom území nielen viacero zdrojov podzemnej pitnej vody, ale aj vzácne lužné či karpatské zmiešané lesy. Ochrana prírodných zdrojov je preto nielen jednou z priorít, ale aj poslaním Bratislavského samosprávneho kraja.

Archív správ >>

 
 
Vyhl'adávanie: