Blindfriendly Utorok 23. 1. 2018 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Bratislavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa pri verejnom obstarávaní zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).
V podmienkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania (OVO) a oddelenia nákupu a kontroly (ONaK).
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) zabezpečuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice č. 89/2017 o verejnom obstarávaní BSK.


Podrobné informácie o platnej legislatíve, o oznamoch vyhlásených zákazkách a aktualitách z oblasti verejného obstarávania môžete získať na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa link a na stránke Elektronického kontraktačného systému v profile objednávateľ  link .

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší Ďalší

 

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „ Inžinierska činnosť pre rok 2018"

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: Zabezpečenie strážnej služby pre Úrad BSK a objekty v správe Úradu BSK

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: „Vyhotovenie dokumentu projektu DANUBE BIKE&BOAT: Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj“

Zabezpečenie komplexných služieb pobytu s názvom „Know – how exchange bus study tour“.

„Vypracovanie troch štúdií realizovateľnosti: parkovacie systémy pre bicykle, výpožičný systém bicyklov mimo mesta Bratislava, koncept budovania cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v Bratislavskom samosprávnom kraji“.

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Dopracovanie funkcionality implementovanej kolaboračnej platformy Interact formou dovývoja na mieru vyvinutých modulov riešenia.“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 35 900 EUR bez DPH. Kontakt: Odbor INTERACT, Mgr. Žaneta Chylová – zaneta.chylova@region-bsk.sk

Zabezpečenie prípravy, organizácie a realizácie odbornej konferencie na tému „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“, ktorá sa uskutoční 19.9.2017 v Hoteli pod Lipou, Harmónia 3018, 900 01 Modra.

Zabezpečenie a realizácia odbornej obsahovej náplne konferencie BSK k DEKD 2017 „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a jej kreatívnej reflexie“ 19.9.2017 v Hoteli pod Lipou, Harmónia 3018, 900 01 Modra.

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: Tlač a grafické spracovanie odbornej publikácie ku konferencii BSK „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.006,40 EUR bez DPH

Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky - Guidelines, projekt TRANSDANUBE.PEARLS


 
 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší Ďalší