Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

 Predseda BSK Vladimír Bajan a riaditelia Združenej strednej školy Senec a SOU strojárskeho, J. Jonáša Bratislava dnes prevzali od Ing. Jaroslava Holečka, člena predstavenstva VW Slovakia a člena výkonného výboru Združenia automobilového priemyslu SR 2 ks automobilov VW Touareg a 1 ks VW Polo, ktoré budú slúžiť ako učebná pomôcka na týchto školách.

Predsedovia samosprávnych krajov sa dnes stretli s ministrom dopravy SR Ľubomírom Vážnym, aby sa dohodli na ďalšom postupe reformy verejnej správy v oblasti presunu kompetencií v regionálnych železniciach.

Bratislavský samosprávny kraj má široký rozsah pôsobnosti a kompetencií. V tejto súvislosti sú značné aj finančné prostriedky, ktorými BSK musí zabezpečiť fungovanie jednotlivých oblastí. Vzhľadom na rozpočtové možnosti kraja sa Bratislavský samosprávny kraj snaží využívať aj alternatívne zdroje.

Bratislavský samosprávny kraj dnes vytvoril rámec pre realizáciu projektov verejno–súkromných partnerstiev (PPP – Public-Private-Partnership) v podmienkach BSK všade tam, kde je to pre verejný sektor výhodné s cieľom zabezpečiť kvalitné verejné služby a infraštruktúru.

Koncentrácia odborného vzdelávania a prípravy do tzv. centier odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých odvetviach priemyslu, ktoré budú v budúcnosti schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania – to je hlavný motív optimalizácie stredných škôl v BSK.

Bratislavský samosprávny kraj v súvislosti s prijatím jednotnej európskej meny musí dohliadať na zabezpečenie jej plynulého prechodu. Kraj musí participovať ako v prípravnej, tak aj v implementačnej fáze zavedenia eura.

14. júna 2007 sa z podnetu Bratislava Hotels Association v hoteli Crowne Plaza konalo 1. stretnutie bratislavskej brandže cestovného ruchu.

 Vo štvrtok 14. júna 2007 prijal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan spolu s podpredsedníčkou Monikou Flašíkovou-Beňovou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Chorvátska na Slovensku J.E. pána Tomislava Cara. Bola to jeho prvá oficiálna návšteva predsedu BSK po nástupe do funkcie veľvyslanca v SR.

Analýza, vypracovaná Slovenskou lekárskou komorou (ďalej len SLK) predpokladá podľa dostupných informácií zrušenie dvadsiatich nemocníc, z toho dvoch v Bratislavskom kraji - Nemocnice v Modre a Nemocnice v Malackách.

 V dňoch 23. a 24. mája t.r. sa v hlavnom meste nemeckého Durínska - v Erfurte uskutočnilo záverečné stretnutie k projektu INTER GET UP.