Blindfriendly  21. 10. 2018 | Meniny má Uršuľa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

29. apríl 2015

 Nová bratislavská nemocnica by mala fungovať ako celok, to znamená pre vedecký výskum, ako kampus ale aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Týmito slovami otvoril lekár Bratislavského samosprávneho kraja Valerián Potičný prvú odbornú diskusiu o výstavbe novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Organizátorom diskusie je BSK. Zúčastnili sa jej zástupcovia odbornej verejnosti, akademickej obce, krajskí poslanci ale aj študenti Lekárskej fakulty UK a študenti stredných zdravotníckych škôl aj gymnázií v pôsobnosti kraja.

28. apríl 2015

Takmer 180 fotografií poukazujúcich na potrebu ochrany životného prostredia, ale aj fotografií zobrazujúcich krásy Bratislavského kraja súťaží o prvenstvo a zároveň postup na filmový festival Ekotopfil – Envirofilm. Tretí ročník fotosúťaže „Život v Bratislavskom regióne“, ktorá je zameraná práve na ochranu životného prostredia, pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.

28. apríl 2015

 Bratislavský kraj poskytne aj v tomto roku dotácie na rekonštrukciu priestorov či rozšírenie kapacít materských škôl v regióne. V rámci tretieho ročníka projektu Naša škôlka – náš kraj má na to v rozpočte vyčlenených 197-tisíc €. Obce, mestá a mestské časti môžu podávať žiadosti do 21. mája, zastupiteľstvo o nich rozhodne na júnovom rokovaní.

27. apríl 2015

 Zábavnou formou dnes deti spoznávali prácu lesníkov, dreviny a živočíchov. Na Partizánskej lúke v hlavnom meste sa v rámci podujatia Bratislava pre všetkých konal už 9. ročník Lesníckych dní. Akcia, ktorú podporil aj Bratislavský kraj, bola zameraná na lesníctvo a ochranu životného prostredia. Podujatie slávnostne ukončili zapálením vatry.

27. apríl 2015

 Národnou slávnosťou na Devíne si dnes pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, slovenského národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, filozofa a spisovateľa. Organizátorom podujatia sú Matica slovenská a Bratislavský samosprávny kraj, záštitu prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

25. apríl 2015

 Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom X. pracovnom zasadnutí schválili dlhodobý prenájom objektu bývalej SOŠ drevárskej na Pavlovičovej ulici v bratislavskej Trnávke. Nový nájomca tu má v pláne vybudovať materskú školu, organizovať športové turnaje či spoločenské akcie, no fungovať tu bude aj centrum pomoci manželov.

24. apríl 2015

 Na strednej odbornej škole automobilovej Jána Jonáša v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja, vznikne Duálna akadémia. Zameraná bude na automobilový priemysel, jej cieľom bude reálne pripravovať stredoškolákov pre prax a zaručí im uplatnenie v zamestnaní. Na jej vytvorení spolupracuje Bratislavský kraj a spoločnosť Volkswagen Slovakia a. s.. Jednohlasným schválením uznesenia dali poslanci BSK na dnešnom rokovaní zastupiteľstva mandát županovi Pavlovi Frešovi rokovať so spoločnosťou Volkswagen Slovakia o zriadení Duálnej akadémie ako aj konať v získavaní externých zdrojov na rekonštrukciu priestorov a vybavenie učební.

23. apríl 2015

 Bratislavský kraj postupne obnovuje športoviská a počíta aj s komplexnou rekonštrukciou vybraných školských bazénov. Okrem toho plánuje nevyužívanú halu vo Vlčom hrdle prispôsobiť na pohybové aktivity a športy určené najmä pre žiakov. Projekty, na ktoré má BSK už aj vyčlenené peniaze v rozpočte, dnes predstavil predseda BSK Pavol Frešo v rámci župného štvrtka.

22. apríl 2015

 29. apríl 2015, aula Gymnázia Laca Novomeského, Tomášikova ulica č.2, Bratislava

22. apríl 2015

 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism pripravili pre obyvateľov aj návštevníkov regiónu fotografickú súťaž, ktorej ústrednou témou je ekológia. Fotografie tretieho ročníka fotosúťaže Život v Bratislavskom regióne na tému „Chránime životné prostredie“ budú aj súčasťou putovného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Od spustenia súťaže bolo do dnes prihlásených 136 fotografií.