Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

05. december 2013

Zastupiteľstvo BSK v súlade s § 11 ods. 2 písm. l) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch uznesením č. 65/2013 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra BSK na deň 14.1.2014.

05. december 2013

Dva susedné regióny – Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko sú prepojené nielen spoločnou hranicou a dejinami, ale aj prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce DESTINATOUR 2013. Partneri tohto projektu za uplynulé tri roky dokázali, že spoločnou témou a zároveň príležitosťou pre rozvoj tohto cezhraničného priestoru je aj cestovný ruch.

05. december 2013

 Na ustanovujúcom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja dnes novozvolený župan Pavol Frešo a 43 zo 44 poslancov zložili slávnostný sľub. Sľúbili riadne plnenie svojich povinností, ochraňovanie záujmov kraja, dodržiavanie ústavy i zákonov a pri výkone svojej funkcie ich budú uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

04. december 2013

 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytuje svoje služby občanom už 60 rokov. V súčasnosti je registrovaných približne 3500 čitateľov. Knižnica je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja od roku 2002.

03. december 2013

Bratislavský kraj začal v júli rekonštruovať tri havarijné úseky na ceste z Pezinka do Perneka, ktoré boli v havarijnom stave. Skolaudované budú v polovici decembra. V tomto roku ide o najnákladnejšiu investíciu, podľa zmluvy dosiahnu náklady 2,3 mil. eur.

02. december 2013

Znovuzvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, podpredsedovia kraja a krajskí poslanci zložia slávnostný sľub už tento štvrtok, 5. decembra 2013.

29. november 2013

Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 05. decembra 2013 (štvrtok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

22. november 2013

 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo sa v piatok 22. novembra o 18:00 zúčastní slávnostného otvorenia staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí.

20. november 2013

Bratislavský kraj získal územné rozhodnutie na kompletnú rekonštrukciu cesty III/50310 v Rohožníku, na ktorú bude presmerovaná všetka ťažká doprava v oblasti. Je to jeden z najpálčivejších problémoch tohto regiónu. V súčasnosti kraj pripravuje žiadosť o stavebné povolenie. Výstavba by mala začať v priebehu roka. Predpokladané náklady sú 6 mil. €.

19. november 2013

Bratislavský kraj má na zimnú údržbu ciest pripravených takmer 3000 ton posypového materiálu, v pohotovosti je 31 strojov a 44 pracovníkov. Zimná údržba sa vykonáva v zimnom období (spravidla od 15. novembra do 15. marca).