Blindfriendly Štvrtok 21. 6. 2018 | Meniny má Alojz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

15. jún 2013

Cyklisti na pomoc chorým deťom vyzbierali vyše 7-tisíc eur.

14. jún 2013

Župan Pavol Frešo a riaditeľ Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. Rastislav Cenký včera na Záhorí testovali ako funguje projekt Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK).

13. jún 2013

Odbor INTERACT Bratislavského samosprávneho kraja bol jednomyseľne schválený pre programové obdobie 2014-2020 ako riadiaci orgán pripravovaného operačného programu.

12. jún 2013

 Už piaty ročník medzinárodného Festivalu Bratislavského bábkového divadla organizuje v dňoch 13. až 16. júna 2013 BBD, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Program tohtoročného festivalu je inšpirovaný najbohatšími ľuďmi na Zemi: deťmi a ich svetom, v ktorom neexistujú hranice, kde sa môže všetko.

12. jún 2013

Slovenskí podnikatelia sa môžu zapojiť do vojenských a civilných dodávok pre NATO. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom centrály NATO v Bruseli, prostredníctvom agentúr NATO aj prostredníctvom veliteľstiev NATO. Možnosti pre našich podnikateľov vznikajú aj vďaka stavbe nového sídla NATO v Bruseli. Podrobné informácie pre podnikateľov možno nájsť na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR: http://www.mzv.sk/sdnato

11. jún 2013

XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 21. júna 2013 (piatok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

11. jún 2013

Mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 18. júna 2013 (utorok) o 15.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

11. jún 2013

Na Úrade Bratislavského kraja sa bude v stredu 12. júna konať 1. Národný workshop k projektu TransDanube. Cieľom projektu je rozvoj trvalo udržateľnej dopravy a cykloturistiky v nadväznosti na cestovný ruch v podunajskej oblasti, a teda aj v Bratislavskej župe. Podstata projektu vychádza z prioritných oblastí Dunajskej stratégie, ako je trvalo udržateľný rozvoj európskych regiónov pozdĺž toku rieky Dunaj, pričom je zároveň v súlade so stratégiou Európa 2020.

10. jún 2013

 Dobrovoľnícku akciu inicioval Bratislavský kraj, všetkým zúčastneným, ktorí pomáhali pri odstraňovaní škôd, vyslovuje veľkú vďaku. Neziskové organizácie dostanú čestné uznanie, ktoré ich zástupcom odovzdá župan Pavol Frešo na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

08. jún 2013

 Bratislavský kraj inicioval dobrovoľnícku pomoc pri odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili povodne. Vyše 50 dobrovoľníkov dnes pracovalo na Devínskej ceste. Kraj spolupracuje s dobrovoľnými hasičmi zo Stupavy, s dopravcom Slovak Lines, ktorý zabezpečuje dopravu pre dobrovoľníkov, a s RISC (prijímacie, informačné a podporné centrum mimovládnych organizácií).