Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

10. január 2014

Rekonštrukcia ciest patrí aj v roku 2014 medzi priority Bratislavského kraja. Župa plánuje zrekonštruovať napríklad most v Zálesí, cesty v Rohožníku, Dunajskej Lužnej, Budmericiach, Hrubej Borši či v Záhorskej Vsi. Výška investícií však bude závisieť od zastupiteľstvom schváleného krajského rozpočtu.

09. január 2014

Vlani priniesli divadlá v pôsobnosti kraja trinásť premiér a tri festivaly, uskutočnil sa ďalší ročník Župnej jesene, o zábavu sa postarali aj podujatia Piknik & Bike a seniori sa opäť vytancovali na Plese seniorov v Inchebe.

03. január 2014

I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 14. januára 2014 (utorok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

16. december 2013

 Cesta z Pezinka do Perneka, na ktorej Bratislavský kraj rekonštruoval tri havarijné úseky, je už plne prejazdná. Kolaudačné konanie je ukončené. Naďalej však bude platiť zákaz prejazdu nákladných vozidiel nad 7,5 tony. V tomto roku to bola najnákladnejšia investícia, podľa zmluvy sú náklady cca 2,3 mil. eur.

13. december 2013

Záverečné podujatia Župnej jesene sa budú v sobotu 14. decembra niesť v duchu tradícií a Vianoc. V bratislavskej Farmárskej tržnici sa bude konať Župná zabíjačka. Sedliacky dvor v Stupave ožije Župnými Vianocami. Podujatia organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.

12. december 2013

 V utorok 10. decembra 2013 sa v Bruseli uskutočnil vianočný Koncert za zdravý rozum. Koncert je súčasťou projektu organizovaného občianskym združením zrakovo postihnutých Ambrelo, ktoré prostredníctvom hudby predstavuje verejnosti svet nevidiacich umelcov a ukazuje, že handicap nie je bariérou.

08. december 2013

Novodobá história školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa začala písať v roku 1953, keď vznikla jedenásťročná stredná škola so sídlom v Pezinku, neskôr premenovaná na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a potom na gymnázium.

05. december 2013

Zastupiteľstvo BSK v súlade s § 11 ods. 2 písm. l) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch uznesením č. 65/2013 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra BSK na deň 14.1.2014.

05. december 2013

Dva susedné regióny – Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko sú prepojené nielen spoločnou hranicou a dejinami, ale aj prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce DESTINATOUR 2013. Partneri tohto projektu za uplynulé tri roky dokázali, že spoločnou témou a zároveň príležitosťou pre rozvoj tohto cezhraničného priestoru je aj cestovný ruch.

05. december 2013

 Na ustanovujúcom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja dnes novozvolený župan Pavol Frešo a 43 zo 44 poslancov zložili slávnostný sľub. Sľúbili riadne plnenie svojich povinností, ochraňovanie záujmov kraja, dodržiavanie ústavy i zákonov a pri výkone svojej funkcie ich budú uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.