Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

06. október 2013

V stredu uplynula lehota na predkladanie projektov na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí z Operačného programu Bratislavský kraj. Realizácia projektov je zameraná na regeneráciu sídiel, budovanie cyklistických trás a náučných chodníkov. Po prvýkrát bude môcť samospráva v Bratislavskom kraji komplexne obnovovať školy, škôlky a ich areály, či budovať nové komunitné centrá, zariadenia sociálnych služieb a denné stacionáre. Výzvu vo výške 14,1 mil. EUR vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v máji tohto roka.

04. október 2013

 Jeseň v Bratislavskej župe sa už tradične nesie v duchu hodových osláv, festivalov a vinobraní. Séria týchto podujatí je označovaná Župnou jeseňou, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj záhorácke slávenie kapusty počas prvého októbrového víkendu. Piknikovú atmosféru môžu obyvatelia aj návštevníci kraja zažiť v sobotu v Senci.

03. október 2013

Volebná komisia Bratislavského samosprávneho kraja má osem členov. Na svojom prvom zasadnutí zložili jej členovia sľub do rúk predsedu BSK Pavla Freša. Predsedom volebnej komisie je žrebom zvolený Ján Keselý (Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených), podpredsedníčkou je Katarína Šintalová (Ľudová strana Naše Slovensko). Sídlo Volebnej komisie BSK je v budove Úradu Bratislavského kraja na Sabinovskej ulici v Bratislave a sídla 18 obvodných volebných komisií v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

03. október 2013

 Bratislavský kraj finišuje s budovaním prvých učiteľských bytov v stredoškolskom internáte na Saratovskej ulici v Dúbravke, mladé rodiny sa do nich môžu nasťahovať do konca roka. Župa chce týmto spôsobom pomáhať školských zamestnancom, aby zo školstva neodchádzali.

02. október 2013

 Nadchádzajúce dva víkendu bude jazdiť po Bratislavskom kraji špeciálne upravený promo-bus, ktorý upozorní na pripravované regionálne podujatia. Ide o mobilnú prezentáciu cezhraničného projektu Destinatour 2013, ktorý upevňuje spoluprácu Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska v oblasti turizmu. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

01. október 2013

Bezpečnosť chodcov na cestách II. a III. triedy, ktoré patria Bratislavskému kraju, zvýšia nové inteligentné priechody pre chodcov. V tomto roku sa prioritne vybudovalo 12 priechodov na najfrekventovanejších cestách v regióne – štyri v pezinskom, štyri v seneckom a štyri v malackom okrese.

01. október 2013

Zoznam kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pred zaregistrovaním volebnou komisiou BSK.

30. september 2013

Úrad BSK na základe zmeny legislatívy o poskytovaní sociálnych služieb pristúpil, tak ako všetky ostatné kraje, k zmene VZN týkajúceho sa poskytovania sociálnych služieb. VZN č. 39 z roku 2010 prešlo príslušnými komisiami, bolo schválené zastupiteľstvom a zaväzuje zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK dodržiavať znenie tohto VZN. Podľa prijatého VZN funguje v rámci zariadení takmer 1700 klientov. Z týchto takmer 1700 klientov eviduje BSK 25 neplatičov, a to zo zariadenia DSS Rača.

30. september 2013

 Fotosúťaž Život v bratislavskom regióne – Ukáž leto v kraji spustili Bratislavský samosprávny kraj a krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism na začiatku augusta. Za dva mesiace sa do súťaže zapojilo vyše 370 fotografií. Odborná porota vyhodnotí fotografie v pondelok 7. októbra, pričom pre výhercov jednotlivých kategórií sú pripravené zaujímavé ceny. Tie najlepšie fotky si bude môcť verejnosť pozrieť na pripravovanej vernisáži v divadle Aréna.

29. september 2013

Nový územný plán Bratislavského kraja vylučuje výstavbu vodného diela Bratislava – Pečniansky les, vylučuje trasovanie ropovodu cez Žitný ostrov, výrazne zvyšuje ochranu vinohradov a tretia dráha letiska je v ňom schválená len ako zámer s podmienkou súhlasného stanoviska EIA.