Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

14. október 2013

Predsedovia regiónov a primátori miest centrope chcú pokračovať v budovaní silného cezhraničného európskeho regiónu. Zhodli sa na tom na dnešnom summite zástupcovia štyroch krajín centrope – Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska. V tomto roku sa spolupráca rozvíja prostredníctvom vlastných aktérov, kapacít a zdrojov financovania, t.j. bez podpory Európskej Únie. Toto obdobie, po skončení multilaterálneho projektu Centrope Capacity, vychádza však z desaťročných skúseností, ktoré vytvorili silnú základňu pre širokú sebestačnú spoluprácu partnerov vo všetkých štyroch kľúčových oblastiach.

11. október 2013

 Cez víkend sa bude v dvanástich mestách a obciach Bratislavského kraja konať už šiesty ročník Jablkového hodovania. Na akcii, ktorá sa koná v rámci Župnej jesene, sa budú ponúkať dobroty z jabĺk, pripravený je aj kultúrny program. Tí, čo uprednostnia víkend v centre Bratislavy, sa môžu tešiť na oslavy storočnice Modrého kostolíka.

09. október 2013

 Druhý ročník fotosúťaže Život v Bratislavskom regióne – Ukáž leto v kraji vyhlásila krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Súťaž trvala od začiatku augusta do konca septembra a za ten čas sa do nej zapojilo 488 fotografií. Vernisáž víťazných fotografií sa uskutoční 5. novembra v Divadle Aréna.

09. október 2013

 Bratislavský kraj a chorvátska župa Varaždin budú spolupracovať v oblasti prípravy nového programového obdobia, nových projektov ako aj v školstve. Zhodli sa na tom predseda BSK Pavol Frešo a predseda Varaždinskej župy Predrag Štromar na stretnutí v Bruseli. Oba regióny spája spoločná identita, história ale aj skúsenosti. Priestor na spoluprácu vidia aj v oblasti verejnej a integrovanej dopravy, výskume, vývoji, inovácii či cestovného ruchu.

08. október 2013

 Práca na efektívnom čerpaní eurofondov nezačína vtedy, keď sa rozhoduje o konkrétnych aktivitách, ale už pri nastavovaní hodnotenia ekonomickej výkonnosti regiónov európskou komisiou. Bratislavský kraj má pre svoje vysoké HDP , čím sa zaraďuje medzi bohaté regióny, v prebiehajúcom programovom období obmedzené možnosti čerpať eurofondy, čo chce v budúcnosti zmeniť.. Aj to bol dôvod stretnutia predsedu Bratislavského kraja Pavla Freša s generálnym tajomníkom Výboru regiónov Gerhardom Stahlom v Bruseli.

07. október 2013

 Medzi tradičné podujatia Župnej jesene patrí aj Jablkové hodovanie, ktoré sa bude konať v 12 mestách a obciach Bratislavského kraja najbližšiu sobotu. Podujatie sa koná po šiestykrát a jeho ambíciou je vytvoriť v kraji jedinečný produkt cestovného ruchu, ktorý priláka do jednotlivých miest a obcí milovníkov všakovakých dobrôt upečených, uvarených a aj vyrobených z chutných jabĺk, z ovocia, ktoré si zaslúži našu pozornosť.

06. október 2013

V stredu uplynula lehota na predkladanie projektov na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí z Operačného programu Bratislavský kraj. Realizácia projektov je zameraná na regeneráciu sídiel, budovanie cyklistických trás a náučných chodníkov. Po prvýkrát bude môcť samospráva v Bratislavskom kraji komplexne obnovovať školy, škôlky a ich areály, či budovať nové komunitné centrá, zariadenia sociálnych služieb a denné stacionáre. Výzvu vo výške 14,1 mil. EUR vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v máji tohto roka.

04. október 2013

 Jeseň v Bratislavskej župe sa už tradične nesie v duchu hodových osláv, festivalov a vinobraní. Séria týchto podujatí je označovaná Župnou jeseňou, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj záhorácke slávenie kapusty počas prvého októbrového víkendu. Piknikovú atmosféru môžu obyvatelia aj návštevníci kraja zažiť v sobotu v Senci.

03. október 2013

Volebná komisia Bratislavského samosprávneho kraja má osem členov. Na svojom prvom zasadnutí zložili jej členovia sľub do rúk predsedu BSK Pavla Freša. Predsedom volebnej komisie je žrebom zvolený Ján Keselý (Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej komunity - Magyar Kӧzӧsség Pártja, Občianska konzervatívna strana a Strana zelených), podpredsedníčkou je Katarína Šintalová (Ľudová strana Naše Slovensko). Sídlo Volebnej komisie BSK je v budove Úradu Bratislavského kraja na Sabinovskej ulici v Bratislave a sídla 18 obvodných volebných komisií v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

03. október 2013

 Bratislavský kraj finišuje s budovaním prvých učiteľských bytov v stredoškolskom internáte na Saratovskej ulici v Dúbravke, mladé rodiny sa do nich môžu nasťahovať do konca roka. Župa chce týmto spôsobom pomáhať školských zamestnancom, aby zo školstva neodchádzali.