Blindfriendly Sobota 23. 3. 2019 | Meniny má Adrián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

10. január 2012

 Na území Bratislavského kraja sa aj v tomto roku vďaka eurofondov revitalizujú námestia, verejné priestranstvá miest a obcí, počíta sa aj s trolejbusovou traťou na úseku Pražská – Hroboňová.

09. január 2012

 Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja znela dychová hudba. Hudobníci zo Spolku dychová hudba Spojár prišli zapriať županovi Pavlovi Frešovi a všetkým zamestnancom úradu všetko dobré v novom roku.

09. január 2012

 Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil v rozpočte roku 2012 na podporu projektov prostredníctvom dotácií 220-tisíc €. Dotáciu je možné poskytnúť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti na území BSK.

08. január 2012

 Bratislavská župa urobila významný krok k zvyšovaniu kvality a úrovne poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach, ktoré sú v kompetencii kraja. Poslanci BSK prijali na decembrovom zasadaní zastupiteľstva dokument „Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK“.

05. január 2012

 Pre rok 2012 je v rozpočte Bratislavskej župy schválených na sociálnu oblasť 23 876 979,56 €, čo je o 2,2 mil. € viac ako bolo schválených v roku 2011.

04. január 2012

 Po úspešnom 1. ročníku Bratislavského Vianočného behu, ktorý sa konal na Štedrý deň pri Karloveskom ramene Dunaja, bude v Bratislave ďalšie športové podujatie. Pod záštitou predsedu BSK Pavla Freša sa 21. a 22. januára uskutoční 1. zimný MTB maratón v roku 2012 v kombinácii s behom.

03. január 2012

 Samosprávne kraje oslavujú 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti dnes prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal v Prezidentskom paláci všetkých ôsmych predsedov vyšších územných celkov, ktorí mu odovzdali Deklaráciu samosprávnych krajov.

02. január 2012

 Bratislavský samosprávny kraj sa bude v tomto roku snažiť získať externé finančné prostriedky v celkovej výške až 10 miliónov eur. Zdroje chce župa čerpať zo štrukturálnych fondov, finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru, nadačných zdrojov či grantových systémov.

23. december 2011

 Výsledky 19. ročníka „Ankety o najúspešnejšieho športovca a športový kolektív mesta, kraja“ slávnostne vyhlásili vo štvrtok 22. decembra počas ceremoniálu v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca.

22. december 2011

Klienti šiestich zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Bratislavského kraja budú mať krajšie Vianoce. Župa totiž zorganizovala už druhý ročník zbierky pre klientov zariadení, ktorí nemajú rodinu a blízkych.